Kalendarz przedsiębiorcy: 20-12-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaobywatel polski
Wyszukiwana fraza:

obywatel polski

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 77 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wniosek o wyrażenie zgody na służbę w obcej armii

DOCX PDF

Wniosek o wyrażenie zgody na służbę w obcej armii

Data utworzenia: 20 maja 2011

Służba w obcej armii jest przestępstwem

osadzony i skazany za to, że podjął służbę w obcej armii bez stosownego zezwolenia władz polskich. Służba w obcej armii pełniona przez obywateli polskich jest zakazana przez prawo, chyba że polski obywatel uzyska stosowną zgodę. Odpowiedzialność

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2008

Zmiana nazwiska poza granicami kraju

jest każdy kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Ponadto zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o obywatelstwie polskim – Obywatel polski w myśl prawa polskiego nie może być równocześnie uznawany za obywatela innego Państwa. Zatem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2006

Prawa wybieralności do organów rad gminy nie pozbawia ukaranie za popełnienie wykroczenia

województw, bierne prawo wyborcze czyli prawo wybieralności przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady. Prawo takie ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady

Słowa kluczowe: wybory
Typ: Porada
Data utworzenia: 24 sierpnia 2010

Postępowanie spadkowe po zmarłym mieszkającym w Anglii

międzynarodowe, jeżeli ustawa przewiduje właściwość prawa ojczystego, obywatel polski podlega prawu polskiemu. Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 12 listopada 1969 roku, prawo prywatne międzynarodowe, w sprawach apadkowych właciwe jest prawo ojczyste spadkodawcy z

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2007

Podział majątku w trakcie rozwodu wg. prawa niemieckiego

wszystkiego pozbyć, aby się nie dzielić, a po rozwodzie wszystko wróci do stanu pierwotnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 listopada 1965 roku prawo prywatne międzynarodowe, jeżeli ustawa przewiduje właściwość prawa ojczystego, obywatel polski podlega prawu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo obce
Data utworzenia: 26 lutego 2007

Podatek od darowizny otrzymanej w Polsce

na terenie Polski. Czy i na jakich warunkach mogę skorzystać ze zwolnienia od podatku od darowizny?

Zgodnie z art. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lipca 2007

Żądanie alimentacyjne nie może być przesłane mailem

lub powinowatymi podlegają prawu ojczystemu osoby uprawnionej do alimentacji. Przedawnienie roszczenia podlega prawu właściwemu dla tego roszczenia. Jeżeli ustawa przewiduje właściwość prawa ojczystego, obywatel polski podlega prawu polskiemu

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 lutego 2009

Wyłączna jest jurysdykcja krajowa w sprawie o rozwód, gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi

treści a rt. 2 § 1 p.p.m. - jeżeli ustawa przewiduje właściwość prawa ojczystego, obywatel polski podlega prawu polskiemu, chociażby prawo innego państwa uznawało go za obywatela tego państwa. Sąd zawsze z urzędu zobowiązany jest do zbadania właściwości

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2010

Rożnica wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości majątku odrębnego małżonka stanowi majątek współny małżonków

Państw. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 listopada 1965 roku Prawo prywatne międzynarodowe, jeżeli ustawa przewiduje właściwość prawa ojczystego, obywatel polski podlega prawu polskiemu, chociażby prawo innego państwa uznawało go za obywatela tego

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 8 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.