Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaobowiązki rady nadzorczej
 
Wyszukiwana fraza:

obowiązki rady nadzorczej

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 13 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wypłata wynagrodzenia dla wspólnika w spółce kapitałowej

określić wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej w sposób dowolny, także poprzez wskazanie elementów fakultatywnych wynagrodzenia, których przyznanie zależeć będzie od tego, czy członkowie rady nadzorczej będą wykonywać dodatkowe obowiązki zlecone

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 czerwca 2014

Zatrudnienie członka zarządu na podstawie powołania

Kodeksu Pracy. Czy wystarczy tylko uchwała Rady Nadzorczej, która to powołuje na stanowisko prezesa i wiceprezesa, i ustala im wynagrodzenia. Czy jeżeli nie ma takiej umowy prezes i wiceprezes może kierować spółdzielnią pracy jako kierownik i zastępca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2006

Dopiero oddalenie przez sąd powództwa o uchylenie uchwały spółdzielni mieszkaniowej powoduje wygaśniecie członkostwa

spółdzielni o wykluczeniu lub wykreśleniu członka do sądu w przypisanym terminie, wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne dopiero z chwilą prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 stycznia 2009

Rada nadzorcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

zewnątrz i prowadzi jej sprawy. Ustawodawca przewidział istnienie jeszcze innych organów spółki z o.o. – rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej. Ich byt prawny jest jednak uzależniony od woli samych wspólników. Niekiedy jednak powstanie rady nadzorczej czy

Data utworzenia: 19 czerwca 2013

Obowiązki sprawozdawcze w spółkach kapitałowych

Jednym z podstawowych obowiązków każdej spółki kapitałowej jest odbycie zwyczajnego zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy. Oprócz tego każda spółka musi złożyć właściwe dokumenty finansowe za miniony rok obrotowy w sądzie rejestrowym oraz w urzędzie skarbowym. W razie niedopełnienia powyższych…

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 6 czerwca 2013

Obowiązki zarządu związane z zakończeniem roku obrotowego w spółkach kapitałowych

obrotowego jest szczególnym momentem dla zarządu, ponieważ kształtują się wówczas jego obowiązki związane z tą materią.

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 7 maja 2013

Konieczne elementy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

się: zawarcia umowy; wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki; powołania zarządu; ustanowienia rady nadzorczej lub komisji

Data utworzenia: 22 grudnia 2014

Zasady i tryb wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych

właściwe w całej sprawie budziło wątpliwości co do zgodności z art. 93 ust. 1 i 2 Konstytucji. Przede wszystkim dlatego, że zostało wydane bez podstawy prawnej, ale i z uwagi na fakt, iż reguluje prawa i obowiązki obywateli – uczestników konkursu, których

Data utworzenia: 24 kwietnia 2014

Czym grozi niesporządzenie lub niezłożenie sprawozdania finansowego do rejestru sądowego

Prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego i złożenie go do rejestru sądowego jest obowiązkiem członków zarządu spółki lub wspólników prowadzących sprawy spółki. Jego niewypełnienie grozi odpowiedzialnością korporacyjną i cywilną, a także karną.

Data utworzenia: 7 listopada 2012

Korekta wyników nie jest zmianą budżetu

publiczne mają jednakże obowiązki sprawozdawcze, które wymagają aby zarząd ogłaszał prognozy wyników. Powstaje jednakże pytanie, czy zmiany takich prognoz wymagają wówczas zgody organów nadzoru, czy też zarząd spółki może samodzielnie ich dokonać?

Słowa kluczowe: budżet, korekta, nadzór, rada nadzorcza
Data utworzenia: 11 listopada 2011
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.