Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaobiekt budowlany
Obiekt budowlany -

Obiekt budowlany to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, oraz obiekt małej architektury

art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

 

 
Wyszukiwana fraza:

obiekt budowlany

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 70 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Na postawienie kontenera trzeba mieć pozwolenie na budowę

tym wypadku jednak zamiast pozwolenia należy zgłosić ten obiekt budowlany, a ponadto obiekt ten musi być przeniesiony lub rozebrany w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonej w

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2013

Wóz Drzymały - budynek czy pojazd?

prawo? Czy jest to budynek i czy wymaga to pozwolenia na budowę?

Zgodnie z art. 3 ust. 5 prawa budowlanego obiekt taki będzie traktowany jako tymczasowy obiekt budowlany - jest obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 kwietnia 2007

Samowola budowlana

uzyskanie pozwolenia na budowę i zalegalizować obiekt budowlany wzniesiony bez wymaganego pozwolenia na budowę, jeśli: nie narusza on przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, a zwłaszcza ustaleń planu miejscowego oraz

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 kwietnia 2007

Usprawnienia dla niepełnosprawnych w budynkach

), zgodnie, z którym, obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 maja 2006

Prawo własności nieruchomości

przypadku wypadku właściciel nieruchomości będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę. Ponadto zgodnie z prawem budowalanym w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany: jest w nieodpowiednim stanie technicznym

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 listopada 2006

Budynek winien być utrzymywany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem

obiekt budowlany w trakcie budowy. Zgodnie z a rt. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane, decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 marca 2008

Postawienie garażu

liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. W myśl art. 3 ust. 2 prawa budowlanego jeżeli mowa o budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 czerwca 2007

Obowiązek utrzymania nieruchomości spoczywa na jej właścicielu

ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności tych, które mogą spowodować katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany jest w nieodpowiednim

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2011

Pojęcie prawne piwnicy

Rozporządzenia, zdefiniowany dość precyzyjnie - garaż do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, będący garażem zamkniętym - z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 września 2008

Strzelnica, jako obiekt budowlany

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), normują działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określają zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. W art. 5 nakazano, biorąc pod uwagę…

Data utworzenia: 27 lipca 2011
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 7 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.