Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaoświadczenie o braku roszczeń
 
Wyszukiwana fraza:

oświadczenie o braku roszczeń

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 38 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Brak zastrzeżonej kary umownej może utrudnić dochodzenie roszczeń niepieniężnych z umowy przedwstępnej

oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści; błąd wywołała druga strona choćby nieumyślnie, albo co najmniej o błędzie wiedziała lub z łatwością mogła go zauważyć. Z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2012

Wiadomość SMS jako dowód w sprawie cywilnej

cywilnego) jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd dla wyjaśnienia tych faktów może dopuścić dowód z przesłuchania stron . Jeżeli chodzi o dowód z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 maja 2011

Jeżeli dłużnik uzna dług, to możesz szybciej i taniej odzyskać swoje należności

oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, 4) zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym. Postępowanie nakazowe jest szybszym i tańszym sposobem dochodzenia

Słowa kluczowe: długi, uznanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 listopada 2008

Przejęcie umowy najmu lub wykupienie gminnego lokalu

przedmiotowym mieszkaniu. Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki szwagier musiałby złożyć w formie aktu notarialnego, gdyż tylko takie oświadczenie (w tej formie) będzie mogło stanowić podstawę wpisu hipoteki. Po wykupieniu mieszkania szwagier mógłby także zawrzeć

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 stycznia 2009

Przedawniony dług w spadku

Państwa przypadku jednak nie ma to aż tak dużego znaczenia, gdyż masa spadkowa znacznie przewyższa dług). Druga kwestia, to przedawnienie roszczenia. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 października 2007

Przetwarzanie danych w razie zakończenia postępowania karnego

dochodzić zadośćuczynienia?

Przede wszystkim należy podkreślić, że w przypadku braku respektowania przez administratora danych praw wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, osobie, której dane są

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Umowa dożywocia a pozbawienie prawa do zachowku

skorzystać, trzeba złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni od daty zbycia stosowne oświadczenie o wymaganym zameldowaniu w danej nieruchomości. Jeżeli podatnik nie dopełni tego obowiązku, odpłatne zbycie nieruchomości podlega

Słowa kluczowe: dożywocie, umowa dożywocia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2008

Ochrona roszczeń pracowniczych

W dniu 20 listopada 2009 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Celem nowelizacji ustawy jest umożliwienie wypłaty przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Słowa kluczowe: pracodawca, pracownik
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 listopada 2009

Ochrona roszczeń pracowniczych

Sejm uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Celem projektu ustawy jest umożliwienie wypłaty przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zaliczek na poczet świadczeń

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 stycznia 2010

Dochodzenie roszczeń konsumenckich przed stałymi sądami polubownymi

się nieskuteczne, konsumentowi pozostaje dochodzenie roszczeń na drodze postępowania przed sądem powszechnym lub sądem polubownym. Wybór drugiego rozwiązania bywa znacznie korzystniejszy, biorąc pod uwagę chociażby formalizm, koszty i czas związany z

Słowa kluczowe: sąd polubowny
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.