Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaoświadczenie świadka
Wyszukiwana fraza:

oświadczenie świadka

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo podejrzanego do składania wyjąsnień

w tej sprawie przesłuchiwany w charakterze świadka lub złoży Pan wyjaśniania w charakterze podejrzanego. Wówczas będzie Pan mógł skorygować złożone na piśmie oświadczenie. Jeżeli będzie Pan przesłuchiwany w charakterze świadka, wówczas zostanie Pan

Słowa kluczowe: karne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 listopada 2007

Dokument prywatny w postępowaniu sądowym

pisma.

Generalnie może Pani napisać takie pismo w dowolnej formie. Nie jest to pismo procesowe lecz pewne Pańskie oświadczenie, nie ma zatem żadnych wymogów co do formy takiego pisma. Jedyny wymóg to aby zostało on złożone na piśmie i było podpisane

Słowa kluczowe: dowody
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 września 2009

Skutki niedoręczenia wypowiedzenia umowy

?

Ważne jest to, czy strona umowy miała realną możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli drugiej strony o rozwiązaniu umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy uważa się za złożone z chwilą, kiedy doszło do adresata w taki sposób

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2006

Wyłudzenie usługi hotelowej

. Gospodyni nie ma moich danych, tylko nr telefonu i moje nazwisko, nie ma umowy i meldunku. Ja mam świadka - męża i dziecko a moja koleżanka została wezwana na komisariat. Po 30 dniach mają dalej wysłać sprawę do prokuratury.

Po złożeniu zawiadomienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2007

Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań przed sądem

Jeżeli osoba która nabyła działkę przez zasiedzenie w złej wierze, ukryła informację bądź złożyła fałszywa oświadczenie przed sądem, że przez działkę przebiega utwardzona droga do innych nieruchomości od przynajmniej 50 lat, to popełniła jakieś

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2009

Umowa pożyczki zawarta dla pozoru

. Podpisanie fikcyjnej umowy pożyczki z punktu widzenia prawa jest nieważne, gdyż w myśl art. 83 § 1 kc, nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Także w myśl art. 58 § 1 kc, czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 czerwca 2007

Niestawiennictwo strony na rozprawę sądową

postaci jej przesłuchania nie ma rygoru obowiązkowego stawiennictwa, jak ma to miejsce w przypadku przesłuchania świadka lub biegłego. W tym przypadku stawiennictwo jest osobiste, co oznacza, że strona nie może być zastąpiona w tym przypadku przez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 lutego 2011

W przypadku osoby nieznanej z miejsca pobytu należy ustanowić kuratora

pobytu strony. Dla ustanowienia kuratora nie jest wystarczające oświadczenie strony zainteresowanej ustanowieniem kuratora, że nie utrzymuje kontaktu z drugą stroną i nie zna miejsca jego pobytu, ponieważ twierdzenia jednej strony nie stanowią o

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 sierpnia 2012

Sąd musi przyjąć pisemną odmowę zeznań

Z prawa do odmowy zeznań świadek może skorzystać, przesyłając do sądu odpowiednie pismo - uchwalił Sąd Najwyższy Dotychczas sprawa nie była jednoznaczna, a polskie sądy każdego dnia przesłuchują lub chcą przesłuchać tysiące świadków. Jedne honorują pisemne odmowy, inne nie. Podzielone były też zdania prawników.

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 27 października 2006

Kto może być zwolniony z kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym?

Występując z pismem procesowym do sądu cywilnego należy uiścić stosowne opłaty. Wysokość takich opłat określa Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010r., Nr 90, poz. 594 ze zm.). Są też takie sytuacje, gdy przysługuje zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych. Takie zwolnienie następuje z mocy prawa…

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 listopada 2011
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.