Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie zobowiązania
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie zobowiązania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 105 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Postępowanie w razie oszustwa przez Internet

jednak zajść pewne okoliczności aby niewykonanie zobowiązania przez dłużnika uznać za oszustwo. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie m. in. w wyroku Sądu Najwyższego - Izba Karna
z dnia 18 listopada 1980 roku sygn. akt
III KR 355/80, w którym Sąd

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 9 czerwca 2014

Odrzucenie apelacji z powodu błedów adwokata

wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W tej sytuacji może Pan wystąpić do Sądu z powództwem przeciwko adwokatowi o zapłatę stosownej kwoty tytułem

Słowa kluczowe: adwokat, apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007

Pozew do sądu na niesolidną firmę

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli chodzi

Słowa kluczowe: pozew
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2007

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

finansów publicznych (dalej ustawa). Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2008

Klient nie może ponosić kosztów reklamacji towaru

konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Zawarcie w umowie żądania wysłania towaru do Chin będące podstawą reklamacji stanowić może istotne ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy względem konsumenta, a zatem może być uznane za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2012

Wypowiedzenie umowy z operatorem telefonicznym, z uwagi na brak zasięgu sieci telefonicznej

Operator żąda od Pani zapłaty zaległych rachunków oraz opłaty dodatkowej. Pytanie jednak, czy ma on do tego prawo? Operator w Regulaminie Świadczenia Usług telekomunikacyjnych (dalej Regulamin) zobowiązał się do odpowiedzialności za niewykonanie lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2007

Odpowiedzialność pośrednika przy sprzedaży mieszkania

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Zgodnie z zasadami ogólnymi strona odpowiada wobec drugiej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, pozostające w związku przyczynowym ze szkodą poniesioną przez drugą stronę. Zakres tej odpowiedzialności

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 września 2007

Niedozwolone klauzule umowne

warunek odstąpienia od umowy zapłacenie kary lub wyłączające odpowiedzialność przedsiębiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Podkreślić należy, że zawsze obowiązują zapisy określające główne świadczenia stron – na przykład cenę lub

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 23 listopada 2006

Kara umowna i kara ustawowa to nie to samo. Sprawdź czy możesz uniknąć obowiązku jej płacenia

aktualizuje się w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jest kara umowna. Choć wydaje się, że każdy zna jej charakter, to jednak nie każdy wie, że istnieje również instytucja kary ustawowej.

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 25 lipca 2014

Opinia prawna w zakresie kar umownych

Pełna opinia prawna firmy Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego w zakresie kar umownych.

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 marca 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 11 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.