Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Niezachowanie formy pisemnej przy umowie o roboty budowlane ma daleko idące konsekwencje

Prowadzę małą firmę budowlaną. W kwietniu tego roku dostałem zlecenie poprzez zaprzyjaźnioną osobę na remont dwu mieszkań pod wynajem. Z uwagi na koleżeński układ nie podpisałem z inwestorem umowy. Prace zostały wykonane do końca maja, inwestor

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2008

Przeniesienie własności mieszkania a ewentualne koszty i podatki

notarialnych będą podwójne, jednakże odpadnie konieczność opodatkowania nabycia praw i rzeczy z tytułu podatku od spadku i darowizn. Istnieje możliwość zawarcia umowy dożywocia, określonej w art. 908 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), zgodnie z którym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 listopada 2008

Korzystajć z rękojmi zawiadomienie o wadzie fizycznej rzeczy winno być zgłoszone w ciągu miesiąca

sprzedanej. Jest kilka podstaw do zwolnienia się sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi. M. in. sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Sprzedawca także nie jest

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2008

Ustanowienie służebności przesyłu

zabezpieczenia interesu prawnego przedsiębiorcy już w fazie planowania inwestycji. Zasadniczo ani właściciel nieruchomości ani przedsiębiorstwo przesyłowe nie może sprzeciwić się zawarciu umowy o służebność przesyłu. Jeżeli właściciel nieruchomości

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lutego 2009

Sama zmiana stosunków nie powoduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

tego obowiązku, tylko z tego powodu, że jego zdaniem obowiązek taki wygasł. Zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 maja 2009

Na przejęcie długu konieczna jest zgoda wierzyciela

Chcę przenieść nieruchomość w formie umowy dożywocia. Chcę jednak aby nabywca spłacił moje zobowiązania, jakie wiążą się z nabyciem tej nieruchomości. Zbliża się termin zapłaty i nie wiem czy nabywca może spłacić moich wierzycieli. Jakie

Słowa kluczowe: przejęcie długu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2010

Likwidacja spółki jawnej - obowiazki likwidatorów i wspólników związane z likwidacją

rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy. Możliwe jest przygotowanie bilansu wcześniej, tak aby zakończyć go w dniu otwarcia likwidacji (np. przy wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieoznaczony będzie to dzień 1 stycznia). Jeżeli jednak

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2010

Uprawnienie do lokalu socjalnego w przypadku eksmisji z lokalu mieszkalnego

Złożyłam wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu komunalnego, niestety gmina odmówiła mi przedłużenia umowy, motywując to przekroczonym dochodem. Jestem matką samotnie wychowującą dziecko, mąż zmarł miesiąc temu. Mam opuścić mieszkanie do końca

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2010

Jak pozbyć się niechcianego lokatora?

wypowiedzenia. Po wypowiedzeniu umowy najmu były lokator jako osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest nadal obowiązana, aż do dnia opróżnienia lokalu, co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Odszkodowanie to odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2010

Służebność osobista w postaci służebności mieszkania

z zabezpieczenia się przed bankami, ale jak zabezpieczyć możliwość mieszkania? Może zawrzeć odrębną umowę użyczenia mieszkania z klauzulą wysokiej kary za rozwiązanie umowy? A może są inne sposoby uniemożliwiające pozbycie się mnie z mieszkania

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2010
« Poprzednia 1 … 97  |  98  |  99  |  100  |  101 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.