Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Także samoistny posiadacz nieruchomości, obiektu bodowlanego lub wyodrębnionej części jest podatnikiem podatku od nieruchomości

z rzeczy, wystarczające jest, aby dany podmiot znajdował się w takiej sytuacji, która potencjalnie pozwala mu na takie korzystanie. Z powyższego wynika, że jeżeli na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem), strona umowy

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 maja 2009

Autorskie prawa majatkowe do utworu literackiego

. Zezwolenie na korzystanie z utworów na ustalonym polu eksploatacji z określeniem zakresu korzystania oraz warunków finansowych, zwane licencją, równoznaczne jest z uzyskaniem zgody autora utworu. Udzielane jest ono w formie pisemnej i przybiera postać umowy

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Przekształcenie najmu w lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego i w prawo własności

prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa, lub nie dokonania czynności określonych statutem (§ 67 i § 68 statutu), nabyła własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2007

Darowizna mieszkania wykupionego od gminy, a uprawnienie do zachowku

. Przysporzenie po stronie wnuka w tym przypadku nie stanowi przysporzenia skutkiem darowizny, a skutkiem zniesienia współwłasności, czego art. 1000 § 1 kc, nie przewiduje. Innym rozwiązaniem jest przeniesienie własności nieruchomości na mocy umowy o dożywocie

Słowa kluczowe: darowizna, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 sierpnia 2007

Przekształcenie prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność

przekształcenia spółdzielczych praw do lokali w prawa odrębnej własności. Czy w tej sytuacji zasadne jest wniesienie przeze mnie do sądu pozwu o zawarcie umowy ze spółdzielnią czy też złożenie na posterunku policji zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia z powodu

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 listopada 2007

Niezapłacony przejazd komunikacją miejską

kwoty za przejazd bez biletu. Nie jest to żadne postępowanie mandatowe lecz niezapłacona należność wynika z umowy o świadczenie umowy przewozu osób, więc wszelkie roszczenia są roszczeniami cywilnoprawnymi, a jedynymi kosztami jakie MPK ma prawo doliczyć

Słowa kluczowe: przewóz, umowa przewozu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 listopada 2007

Podwyżka czynszu w mieszkaniu komunalnym przejętym przez osobę fizyczną

Jestem współwłaścicielem zarządzanej wspólnie przez właścicieli kamienicy wynajmowanej lokatorom na mieszkania. Lokatorzy posiadają umowy zawarte jeszcze przez poprzedni zarząd, tj. urząd miasta. Chcę jednemu z lokatorów podnieść czynsz. Lokator

Słowa kluczowe: czynsz, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Darowizna dokonana przez osobę ubezwłasnowolnioną na rzecz opiekuna

uprawomocnieniu się, może dokonać Pani odpowiedniego przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego. Musi jednak Pani pamiętać zawierając stosowne umowy, że zgodnie z treścią a rt. 159 § 1 pkt. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, opiekun nie

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2008

Zrzaczenie się przez wspólników prowadzenia spraw spółki wymaga podjęcia uchwały

spółki. Zgodnie z art. 40. § 1 k.s.h. prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom bądź na mocy umowy spółki, bądź na podstawie późniejszej uchwały wspólników. Pozostali wspólnicy są wówczas wyłączeni od prowadzenia spraw

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 stycznia 2010

Umowa darowizny nie jest tożsama z umową dożywocia w świetle prawa do uzupełnienia zachowku

zdefiniowana w art. 908 § 1 k.c., zgodnie z którym, jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika

Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2008
« Poprzednia 1 … 96  |  97  |  98  |  99  |  100 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.