Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Naprawienie szkody przez ubezpieczyciela nie musi oznaczać wypłaty środków pieniężnych

mi tylko droga sądowa i jaka jest szansa na wygranie sprawy? Czy MTU powinno zwrócić mi składkę od dnia szkody czy też dopiero po wypowiedzeniu umowy (nadmieniam, że z mojego OC wypłacono odszkodowanie za zniszczone mienie spowodowane przez palący się

Słowa kluczowe: MTU, naprawienie szkody, OC, odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2012

Ulga mieszkaniowa przy nabyciu nieruchomości w drodze dziedziczenia

Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego; nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 września 2010

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady sprzedanej nieruchomości

jedynie do dalszego zaostrzenia zwykłej odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Kupujący nie może od umowy odstąpić tylko wówczas, jeżeli sprzedawca

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2010

Reklamacja towaru sprzedanego na Allegro

tytułu w/w rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Pani wiedza lub niewiedza na temat faktycznego stanu rzeczy nie ma przy tym znaczenia. Wedle art. 560 § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2007

Umowa o zachowaniu poufności a prawo do informacji reklamowych o zawartym kontrakcie

Realizujemy projekty informatyczne (usługowe wytwarzanie oprogramowania) dla przedsiębiorstw, na podstawie podpisanych umów. Podpisujemy też umowy o poufności, wyłączające z tajemnicy informacje powszechnie znane lub dostępne. Czy mamy prawo

Słowa kluczowe: umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lipca 2009

Prawo wspólnika do reprezentowania spólki jawnej

, zawarcie umowy dostawy lub podejmowanie uchwał). Umowa między wspólnikami, która ma za przedmiot podział kompetencji w zakresie reprezentacji spółki, jest ważna tylko w stosunkach wewnętrznych i może prowadzić do odpowiedzialności wspólnika, który naruszył

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 czerwca 2010

Darowizna a dożywocie w przypadku zachowku

treść umowy darowizny. Czy należy mi się w tej sytuacji zachowek czy też nie?

Uprawnionym do zachowku przysługują roszczenie o zachowek także względem osób obdarowanych przez spadkodawcę za życia. Zgodnie z art. 994 § 1 k.c. przy obliczaniu zachowku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 listopada 2013

Małżonkowie różnych narodowości mogą dokonać wyboru prawa

zwykłego pobytu. Wyboru prawa można dokonać także przed zawarciem małżeństwa. Majątkowa umowa małżeńska (zwana intercyzą) podlega prawu wybranemu przez strony zgodnie z przepisem art. 52 ust. 1 PPM. W razie braku wyboru prawa, do majątkowej umowy

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 marca 2014

Pokwitowanie spłaty zobowiązania przez wierzyciela

. Są to dość ogólnikowe hasła i praktycznie tylko sąd może dokonać oceny i rozstrzygnięcia czy umowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi zwyczajami, a tym samym o jej ważności. Zasadniczo w przypadku umowy pomiędzy

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 października 2006

Odpowiedzialność współmałżonka i dzieci za długi

rolnego lub przedsiębiorstwa, darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 grudnia 2006
« Poprzednia 1 … 95  |  96  |  97  |  98  |  99 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.