Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zapis testamentowy to zobowiązanie spadkobiercy do spełnienia określonego świadczenia

potrzebne jest zawarcie odrębnej umowy rzeczowej (rozporządzającej), przenoszącej prawo własności rzeczy na zapisobiercę. To samo dotyczy nieruchomości (gruntowych, budynkowych, lokalowych). Ustanowienie zatem zapisu na rzecz określonej osoby powoduje, że

Słowa kluczowe: zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 stycznia 2010

Mobbing oznacza wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu

wyeliminowania go z zespołu współpracowników (celem pracodawcy może być złożenie przez pracownika wniosku o rozwiązanie umowy o pracę). Podobna sytuacja występuje gdy, pracodawca poleca wysoko wykwalifikowanemu i doświadczonemu pracownikowi wykonywanie zadań

Słowa kluczowe: mobbing
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 czerwca 2010

Nie dokonanie zapłaty za zakupiony towar może stanowić przestępstwo oszustwa

/82, uchylenie się od zapłaty należności nie stanowi zaboru mienia, jest tylko uchyleniem się od świadczenia wynikającego z umowy. Sam fakt, że dłużnik nie dokonuje zapłaty, nie wystarcza do ustalenie, że od początku, tzn. już w momencie zawierania

Słowa kluczowe: oszustwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 1 września 2010

Użytkownik ma prawo do nienaruszania posiadania

rozstrzyga treść umowy o oddanie w użytkowanie, co do zasady użytkownik ma prawo korzystania z rzeczy i pobierania pożytków. Uznaje się, że do treści tego prawa należy także posiadanie rzeczy albowiem bez faktycznego władztwa nad rzeczą uprawniony nie

Słowa kluczowe: użytkowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 października 2010

Zapłata wynagrodzenia daje podstawy domniemania odbioru dzieła

Wykonywałem umowę o dzieło, z terminem końcowym na po trzech tygodniach od rozpoczęcia dzieła. Ostatniego dnia, w którym dzieło miało być oddane został wystawiony rachunek do tej umowy i zapłacone zostało wynagrodzenie. Obecnie gdy przypomniałem o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 marca 2011

Wysokość wynagrodzenia adwokata określa umowa z klientem

Zleciłam sprawę adwokatowi. Nie było zawartej umowy na piśmie a jedynie ustne uzgodnienia, które jednakże były mało precyzyjne. Sprawa częściowo została przegrana i teraz adwokat żąda zapłaty kosztów zastępstwa procesowego, które przekraczają

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 marca 2011

Rozdzielność majątkowa nie powoduje zwolnienia z długów zaciagniętych przez współmałżonka

bankowe na które wpływa wynagrodzenie męża. Chciałabym mieć ewentualnie czyste konto, nie spłacać za niego kredytu odnawialnego i kart kredytowej.

Rozdzielność majątkowa powstaje albo na skutek orzeczenia sądu albo na skutek umowy małżeńskiej. Na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2011

Otrzymywanie wiadomości SMS może bardzo drogo kosztować

się przepisy o zleceniu skróciłoby termin przedawnienia do 2 lat. Co prawda Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 maja 2009 roku sygn. akt III CZP 20/09 stwierdził, że roszczenia z umowy o świadczenie usług telefonicznych przedawniają się po trzech latach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 lipca 2012

Opodatkowanie podatkiem VAT leasingu transgranicznego

przez Pana sytuacji mamy jeszcze do czynienia z dodatkowym podmiotem czyli po prostu ogólnie rzecz ujmując z pośrednikiem – w dokumentach załączonych przez Pana nie wynika aby podmiot ten był strona umowy. W opisanym stanie faktycznym mamy do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Reklamacja - czas jej rozpatrzenia

. § 1 Kc - Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2006
« Poprzednia 1 … 92  |  93  |  94  |  95  |  96 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.