Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zasiedzenie nieruchomości sankcjonuje jej nabycie bez dochowania formy

również wdowa po sąsiedzie lecz żyje dwoje ich dzieci. Kupno ziemi dokonane było niejako na słowo - pieniądze z ręki do ręki, bez prawnego załatwienia sprawy (nawet bez pisemnej umowy). Moje pytanie jest następujące - Jak najlepiej formalnie przeprowadzić

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 marca 2008

Eksmisja byłego małżonka z mieszkania po rozwodzie

chciał opuścić mieszkania. Policja powiedziała, że nie ma podstaw prawnych do zabrania go z tego mieszkania ponieważ jest tam zameldowany.

Podstawą prawną do rozwiązania umowy najmu z byłym małżonkiem oraz nakazania eksmisji jest art. 13 ustawy z

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 kwietnia 2008

Wkład wspólnika do spółki cywilnej w postaci świadczenia usług, nie stanowi wykonania zlecenia bez wynagrodzenia

Jeżeli w umowie spółki cywilnej wspólnicy określili, że wnoszą do spółki własną pracę, to można stwierdzić, że praca ta jest świadczona na podstawie umowy zlecenie bez wynagrodzenia w myśl art. 750 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 861 § 1 k.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Cesja wierzytelnosci na zabezpieczenie kredytu nie zwalnia od jego spłaty

Zaciągnąłem w banku kredyt budowlany na sfinansowanie budowy mieszkania na podstawie umowy przedwstępnej podpisanej z deweloperem. W umowie kredytowej dokonałem cesji moich przyszłych wierzytelności od dewelopera, jakie mogą powstać w momencie

Słowa kluczowe: cesja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2008

Nie można żądać zapłaty od dłużnika przed terminem spełnienia świadczenia

okolicznościach mogę dochodzić na drodze sądowej od dewelopera zapłaty na podstawie umowy rozwiązującej? Czy mogę też dochodzić od dewelopera pokrycia kosztów, jakie poniosłem w wyniku nie dokonania przez niego zapłaty? Czy deweloper ma prawo uchylać się od

Słowa kluczowe: wierzytelność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2008

Zmiany w krajowym rejestrze przedsiębiorców dotyczące zmian w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

zmianę umowy spółki, a potem zmianę w zarządzie i jakie są opłaty za powyższe czynności?

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 stycznia 2009

Zapłacisz nawet za 1 dzień braku obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - OC

wyjątkiem pojazdów historycznych. Jeżeli zatem nie dopełnił Pan obowiązku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdu w dniu rejestracji, wówczas zgodnie z przepisami ustawy, osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z

Słowa kluczowe: ubezpieczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2010

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia

nieterminowego regulowania zobowiązań? Zaznaczam, iż nie było sporządzonej umowy handlowej oraz nie wystawiono wezwania do zapłaty, gdyż w rozmowach telefonicznych dłużnik deklarował częściowe spłaty zobowiązań.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 481 § 1 k.c

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 czerwca 2010

Użyczenie nieruchomości pomiędzy członkami najbliższej rodziny

użyczenia jest nieodpłatność. Konstrukcja prawna użyczenia jest zbliżona do umowy najmu, jednakże przy użyczeniu nie ma elementu odpłatności (zapłaty czynszu). Z uwagi na nieodpłatny charakter umowa ta zbliżona jest także do darowizny. Umowa użyczenia może

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 października 2010

Podział mieszkania na dwa odrębne lokale mieszkalne

zmian dotyczących wyodrębnienia samodzielnego lokalu. Naszym zdaniem (bez zaznajomienia się ze stanem prawnym i faktycznym), opisane zmiany w układzie lokalu mogą przemawiać jedynie za wypowiedzeniem umowy najmu, nie mogą natomiast służyć za

Słowa kluczowe: gmina, lokal mieszkalny, najem, najemca
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 kwietnia 2011
« Poprzednia 1 … 89  |  90  |  91  |  92  |  93 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.