Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa lojalnościowa to umowa pracownika z pracodawcą o dokształcanie

. W przypadku skierowania pracownika do podjęcia nauki w szkole pracodawca zawiera z nim (musi zawrzeć) umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Postanowienia takiej umowy powinny mieścić się w ramach określonych rozporządzeniem

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 września 2009

Przywłaszczyć można jedynie cudzą rzecz lub prawo

wspólności majątkowej, która następuje w związku z ustaniem małżeństwa lub na skutek orzeczenia sądowego lub umowy notarialnej. Podział majątku może zostać dokonany na mocy umowy pomiędzy byłymi małżonkami, z tym że jeżeli do majątku wspólnego należy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 4 września 2012

Zwrot nakładów przy umowie dzierżawy

Od ponad roku jestem dzierżawcą nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy zawartej z gminą na czas nieokreślony. Na dzierżawionej nieruchomości poniosłam spore nakłady inwestycyjne, aby korzystać z niej zgodnie z przeznaczeniem i planem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Służebność osobista wpisana w księdze wieczstej

wówczas, gdy ten, kto zobowiązał się do ustanowienia służebności, uchyla się od zawarcia umowy albo gdy ustawa przewiduje ustanowienie służebności osobistej przez sąd. Tak więc na początek należałoby przeanalizować treść umowy o ustanowieniu służebności

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia roszczenia

Kolega otrzymał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym dotyczący weksla kaucyjnego. Weksel był zabezpieczeniem umowy leasingu, która wygasła ponad 3 lata temu. Kwota na wekslu dotyczy ostatecznego rozliczenia, z którym leasingobiorca się nie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2006

Prowizja od pośrednictwa nieruchomości

nie okreslono parametrów poszukiwanej nieruchomości (może wymogi te zostały zawarte w sposób ustny, gdyż nie ma obowiazku pisemnego), to do transakcji doszło a tym samym, należy domniemywać, że pośrednik zrealizował zobowiązanie wynikające z umowy

Słowa kluczowe: błąd, pośrednictwo, wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 kwietnia 2007

Rozwód w Anglii

majątkowe między małżonkami podlegają ich każdoczesnemu wspólnemu prawu ojczystemu. Każdoczesne wspólne prawo ojczyste stron rozstrzyga także o dopuszczalności zawarcia, zmiany lub rozwiązania majątkowej umowy małżeńskiej. Stosunki majątkowe wynikające z

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo obce
Data utworzenia: 11 października 2007

Ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

?

Małżonkowie mogą dokonać rozdzielności majątkowej bez konieczności orzekania rozwodu lub separacji na drodze sądowej lub w wyniku umowy majątkowej. Zgodnie z art. 47 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 października 2007

Podział majątku w czasie trwania małżeństwa

notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Zasadniczo zatem dla ważności takiej umowy winno być wskazane, że wolą małżonków z dniem

Słowa kluczowe: rozwód, ustrój, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 grudnia 2007

Spór zbiorowy z pracodawcą w związku z obniżeniem wynagrodzeń pracowników

.

Same zmiany do umowy o pracę zostały przez Państwa zaakceptowane, tzn. przyjęli Państwo umowy na nowych warunkach, w których pracodawca nie zawarł informacji o tym, że zmiany te mają obowiązywać w określonym czasie. Nie mogą zatem Państwo mieć

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 lutego 2008
« Poprzednia 1 … 88  |  89  |  90  |  91  |  92 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.