Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozszerzenie wspólności ustawowej małżeńskiej na przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę

Czy jest możliwe włączenie nieruchomości otrzymanej w darowiźnie kilka lat przed ślubem i będącej majątkiem osobistym małżonki do majątku wspólnego na podstawie umowy o rozszerzeniu wspólności majątkowej małżonków? W umowie darowizny nie ma

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2011

Zameldowanie na pobyt stały nie ma związku z prawem do zajmowania lokalu mieszkalnego

Czy zameldowanie na pobyt stały najemców z małym dzieckiem, może mieć jakiś skutek w kwestii wypowiedzenia umowy najmu mieszkania i wyprowadzki tej rodziny wbrew ich woli. Czy zameldowanie na pobyt stały ma jakiś wpływ na większe prawa najemcy do

Słowa kluczowe: eksmisja, PESEL, pobyt stały, umowa najmu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 maja 2012

Podanie nieprawdziwych informacji ubezpieczycielowi może powodować wzrost składki

może ponownie kalkulować składki po zawarciu umowy. Takie też pismo rzecznik wysłał w moim imieniu do ubezpieczyciela, który nadal obstaje przy swoim. Dzwoniłam do ubezpieczyciela w celu zerwania umowy, gdyż składka przekracza wartość samochodu ale

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 sierpnia 2012

Wynagrodzenie dla małżonka prowadzącego działalność nie jest kosztem uzyskania przychodu

Prowadzę działalność gospodarczą, nie jestem VAT-owcem. Mąż prowadzi również działalność gospodarczą i jest VAT-owcem. Ostatnio chcę aby mąż mi pomagał w prowadzeniu mojej działalności gospodarczej. Jaki rodzaj umowy będzie właściwy w przypadku

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2013

Obowiązek do zachowania tajemnicy zakładu pracy

Zatrudniałem pracownika, który po rozwiązaniu umowy o pracę przeszedł do konkurencji. Teraz mając wiedzę o moich klientach, o tym jakie mamy procedury wykorzystuje te informacje u nowego pracodawcy. Czy pracownik taki może zostać jakoś pociągnięty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 lutego 2014

Ryczałt na jazdy lokalne udzielany pracownikowi przez pracodawcę

Pytanie o zgodność umowy cywilnoprawnej, pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, z obowiązującym prawodawstwem dot. używania samochodu prywatnego do celów służbowych. Pracodawca proponuje ryczałt zwany dodatkiem i zakłada w umowie że ryczałt pokrywa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 lipca 2010

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne samochodu

twierdził, iż silnik był w bardzo dobrym stanie, serwisowany. Czy w związku z tym mogę domagać się unieważnienia umowy kupna sprzedaży i zwrotu pieniędzy?

W razie ujawnienia się wady przedmiotu sprzedaży, sprzedawca staje się odpowiedzialny wobec

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lutego 2007

Zakończona aukcja na Allegro

aukcja wieloprzedmiotowa Kup Teraz, w której umowa zostaje zawarta bezpośrednio po skorzystaniu z opcji Kup Teraz (nawet jeśli aukcja nadal trwa) - pkt. 9.1 Regulaminu. Zapis tej jest zgodny z art. 70 (2) § 2 kc, który mówi, że zawarcie umowy w wyniku

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 maja 2007

Zlecenie można wypowiedzieć z ważnych powodów w każdym czasie

czerwca a w braku takiego wypowiedzenia ulega ona przedłużeniu na kolejny okres roczny

Kwestie związane z zawarciem umowy zlecenia regulują w szczególności przepisy Tytułu XXI kodeksu cywilnego. Zgodnie z zawartą w art. 746 § 1 k.c. dyspozycją

Słowa kluczowe: zlecenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2009

Ustalenie wartości nabycia spadku na potrzeby wyliczenia należnego podatku od spadków i darowizn

(współwłasności) m. in. budynku mieszkalnego w drodze dziedziczenia, przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej lub do II grupy podatkowej (do III grupy podatkowej, tylko gdy sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 września 2009
« Poprzednia 1 … 87  |  88  |  89  |  90  |  91 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.