Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Urlop wychowawczy w przypadku upadłości pracodawcy

wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie umowy przez pracodawcę w tym czasie jest dopuszczalne w razie ogłoszenia upadłości lub

Słowa kluczowe: urlop, urlop wychowawczy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 kwietnia 2007

Umowa sprzedaży samochodu a brak dowodu rejestracyjnego

wady fizyczne rzeczy. Na tej podstawie kupujący może od umowy odstąpić, jednakże odstąpienie nie jest możliwe, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wady usunie (dostarczy dowód rejestracyjny). W przypadku odstąpienia od sprzedaży strony zwracają sobie

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 maja 2007

Umowa pożyczki zawarta dla pozoru

mężem porozumieć się ugodowo, godząc się na wypłatę dwukrotnie większej kwoty niż Pani wpłata. Najlepiej byłby nie podpisywać umowy pożyczki ale wówczas, Pani mąż może zwrócić jedynie Pani część pieniędzy wynikającą z aktu notarialnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 czerwca 2007

Zmiana warunków pracy i płacy w okresie ciąży

mnie na stanowisko lub choćby wyrównania mi pensji?

Zakaz wypowiadania i rozwiązywania stosunków pracy w okresie ochronnym (w czasie ciąży) wynikający z art. 177 § 1 Kodeksu pracy (Kp) obejmuje także wypowiedzenie koniecznych składników umowy o

Słowa kluczowe: wypowiedzenie zmieniające
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 listopada 2007

Zła cena na aukcji elektronicznej może stanowić wadę oświadczenia woli

umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Zakończenie zatem aukcji, poprzez metodę „Kup teraz” za wpisaną przez organizatora aukcji kwotę, powoduje zawarcie umowy pomiędzy sprzedawcą a kupującym. Z uwagi na fakt, że umowa zbycia

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008

Zawarcie małżeństwa przez uprawnionego do alimentów może skutkować zmianą lub ustaniem obowiązku alimentacyjnego

ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Faktycznie zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej wiąże się z kosztami ok. 400 zł za jej sporządzenie przed notariuszem. Umowa taka jednak

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 września 2009

Wycenę nieruchomości określa się na podstawie przeciętnych cen

prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia zawarcia umowy sprzedaży. Szczegółowo w zakresie sposobu określania wartości nieruchomości dla różnych celów, jako przedmiotu różnych praw oraz w zależności od rodzaju nieruchomości i jej przeznaczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 maja 2010

Oświadczenie woli musi dojść do adresata w określonym terminie umownym

W styczniu b.r. podpisałem umowę z jedną firmą. Usługa była bezpłatna na okres trzech miesięcy, jednakże aby rozwiązać umowę musiałem do końca kwietnia 2010 roku wysłać listownie prośbę o rozwiązanie tej umowy. List z taką prośbą wysłałem

Słowa kluczowe: umowa, umowa wzajemna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 czerwca 2010

Skierowanie pracownika do wykonywania innej pracy i rozwiązanie stosunku pracy z powodu braku zaufania

do pracy tylko w przypadku gdy umowa o pracę uległa rozwiązaniu. Pracownik może żądać także orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia (w czasie jego trwania), w przypadku ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest

Słowa kluczowe: obowiązki pracownika, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2010

Wykupienie mieszkania z WAM przez cywila

zamieszkiwać to mieszkanie ponieważ wynajmujący zgodził sie na to, ale podwyższył czynsz, lecz nie zmienił umowy najmu. W ciągu 23 lat, które upłynęły od rozwiązania umowy o prace Agencja Mienia Wojskowego nie zaoferowała mamie lokalu zastępczego, wręcz

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 października 2010
« Poprzednia 1 … 83  |  84  |  85  |  86  |  87 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.