Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Co zrobić gdy kupujący odesłał kupuiny towar do sprzedawcy i nie chce go odebrać?

winna być zawarta odpowiednia umowa o przechowanie. Przepisy nie wymagają zawarcia umowy w formie pisemnej, stąd może być to także ustna umowa. Nie mniej jednak, zgodnie z ogólną zasadą prawa cywilnego wyrażonej w art. 6 k.c., ciężar udowodnienia faktu

Słowa kluczowe: umowa przechowania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2009

Nabycie własności zasadniczo rodzi obowiązek podatkowy

spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza - nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 lipca 2012

Składki ZUS przy zatrudnieniu i świadczeniu usług w spółkach powiązanych

faktycznym zasadniczo mowa jest o dwóch różnych stosunkach prawnych, w ramach których świadczona jest z jednej strony praca na rzecz pracodawcy zgodnie z przepisami Prawa pracy, a w drugim przypadku mówimy o zawarciu umowy cywilnoprawnej. Takie wykonywanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 maja 2014

Darowizna mieszkania czy umowa o dożywocie

przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić

Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 września 2007

Renta zamiast dożywotniego utrzymania przy umowie dożywocia

obciążeniem jej na rzecz zbywców ma charakter umowy dożywocia. W przypadku badania umowy sad będzie raczej kierował się zgodnym zamiarem stron umowy aniżeli jej dosłownym brzemieniem. Zgodnie z art. 908 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), jeżeli w zamian za

Słowa kluczowe: dożywocie, renta
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2007

Akt Własności Ziemi stanowi podstawę do ujawnienia własności w księdze wieczystej

. chłopskie umowy), co nie było wystarczające. Państwo nie mogło tolerować takie sytuacji, dlatego też w dniu 26 października 1971r. Sejm uchwalił ustawę o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. nr 27 poz. 250 ze zm.), która weszła w życie w dniu 4

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Nieuczciwa konkurencja byłego pracownika

agenta ubezpieczeniowego, do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych, dotyczące zakładu ubezpieczeń, drugiej strony umowy ubezpieczenia oraz podmiotu szukającego ochrony ubezpieczeniowej

Słowa kluczowe: nieuczciwa konkurencja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2008

Umowa darowizny nieruchomości a obowiązek utrzymania dożywotnika

W 1997 roku otrzymałem wraz z żoną na podstawie umowy darowizny od teściów mieszkanie, w którym została ustanowiona na rzecz teściów służebność mieszkania polegająca na „dożywotnim, bezpłatnym i wyłącznym korzystaniu z dwóch pokoi oraz na wspólnym

Słowa kluczowe: dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2009

Zamiana dożywocia na rentę

przeniesienie własności nieruchomości zostało dokonane na podstawie umowy dożywocia, która polega na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, zgodnie z art. 910 § 2 k.c. w razie

Słowa kluczowe: dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 czerwca 2010

Opróżnienie lokalu mieszkalnego z niechcianego lokatora

umowy (np. najmu), czyli mamy do czynienia z zawartą w formie ustanej umową użyczenia części lokalu mieszkalnego, z prawem do korzystania z części wspólnej. Zgodnie z treścią art. 710 k.c. (kodeksu cywilnego), przez umowę użyczenia użyczający

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 stycznia 2014
« Poprzednia 1 … 79  |  80  |  81  |  82  |  83 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.