Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prowadzenie spraw spółki a jej reprezentacja

Czy jako jeden z dwóch członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jednocześnie jako jej wspólnik mogę samodzielnie podpisywać umowy z bankiem czy inne niezbędne dokumenty związane z prowadzeniem spraw spółki?

Należy odróżnić

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Dożywocie a spadek

gospodarstwo rolne nie wchodzi w skład masy spadkowej po rodzicach Pani męża, gdyż zostało one skutecznie przeniesione na podstawie aktu notarialnego na Pani męża. Wszelkie służebności na rzecz uprawnionej z umowy dożywocia (mamy Pani męża) ustaną z chwilą jej

Słowa kluczowe: dożywocie, umowa dożywocia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 stycznia 2007

Umowa sprzedaży mieszkania zawarta przez pełnomocnika

wątpliwość: jest taka, co będzie w wypadku, gdy pełnomocnictwo zostanie odwołane tuż przed podpisaniem umowy przedwstępnej lub tuz przez przelaniem całości zapłaty za mieszkanie, a ja nie będę o tym wiedział? Kto w takiej sytuacji i wobec kogo będzie mógł

Słowa kluczowe: pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Zapłata za wylicytowaną w przetargu nieruchomość

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W art. 41 ust. 1 tej ustawy stanowi, że organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie

Słowa kluczowe: przetarg
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 listopada 2007

Darowizna na rzecz małoletniego dziecka

poprzez sąd. Proszę podać szacunkowe koszty operacji i skutki podatkowe. Mieszkanie w chwili zakupu kosztowało 100 tys. zł a teraz mieszkanie jest warte ok. 180 tys. zł a garaż ok. 20 tys. zł.

W przypadku gdy stroną umowy (także darowizny) ma być

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2008

Umowa o roboty budowlane winna być zawarta na piśmie

.

Umowa o roboty budowlane pomiędzy inwestorem a wykonawcą nie musi być zawarta na piśmie, rygor nieważności umowy zawartej bez zachowania formy pisemnej zgodnie z art. a rt. 647 1 § 4 k. c. mają jedynie umowy zawarte pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Odpowiedzialność za kradzież pojazdu z parkingu strzeeżonego

parkingu ma charakter umowy przechowania. Wiele parkingów, nawet płatnych nie ma charakteru parkingu strzeżonego lecz są one wynajmującym miejsce parkingowe do pozostawienia pojazdu. Wówczas nie dochodzi do zawarcia umowy przechowania, lecz

Słowa kluczowe: umowa przechowania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2008

Odprawa w przypadku rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy

określonych w art. 1 ustawy. Przepisy powyższe w zakresie odprawy pieniężnej stosuje się także w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, ale z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 01.10.1999

Słowa kluczowe: odprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 stycznia 2011

Darowizna oraz spadek mieszkania na rzecz osoby obcej co do zasady podlegają podatkowi od spadków i darowizn

, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza. Wówczas istnieje formalna możliwość skorzystania z ulgi - nie wlicza się do podstawy opodatkowania

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2009

Zamawiający dzieło zobowiazany jest do zapłaty wynagrodzenia

Jestem programistą i wykonałem projekt aplikacji internetowej, którego jednak zamawiająca firma nie odebrała (wypowiedzenie umowy otrzymałem drogą mailową, nie wiem czy jest skuteczne). Wcześniej dla tej agencji wykonałem 2 aplikacje internetowe

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2009
« Poprzednia 1 … 78  |  79  |  80  |  81  |  82 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.