Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podział majątku wspólnego a zobowiązania kredytowe

małżonek jest tam zameldowany na stałe.

Zobowiązania kredytowe wobec podmiotów trzecich (np. banków) są niezależne od dokonania podziału majątku. Jeżeli podpisał Pan w czasie trwania związku małżeńskiego umowę kredytową, to zobowiązania z tej umowy

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2007

Rezygnacja z wykupu mieszkania spółdzielczego

zakwestionowane jako niekonstytucyjne. Jeżeli nie zawarła Pani ze spółdzielnią żądnej umowy w zakresie wykupu mieszkania (np. umowy przedwstępnej), a jedynie otrzymała Pani pismo z określeniem warunków na jakich wykup może zostać dokonany, pismo ze

Słowa kluczowe: zamieszkanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 kwietnia 2007

Wejście w stosunek najmu mieszkania komunalnego

mieszkania?

W świetle przedstawionych przez Panią okoliczności proponuję następujące rozwiązania prawne: Zawarcie umowy o przeniesienie praw ze stosunku najmu. Stronami tejże umowy, byłaby Pani jako Nabywca oraz dziadek jako Zbywca. Na mocy tejże

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2007

Uprawnienia inwestora w razie nie skończenia prac remontowych przez wykonawcę

. Przy świadczeniu z umowy o roboty budowlane zachowanie wykonawcy polega na wykonaniu określonych robót, których efektem jest wytworzenie oznaczonego w umowie obiektu, stanowiącego następnie przedmiot odbioru. Nie ma przeszkód, aby strony w umowie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2008

Wnuk nie wchodzi w stosunek najmu po zmarłej babci

. Mając powyższe na uwadze w przypadku śmierci Pana babci, nie wejdzie Pan z mocy prawa w stosunek najmu, a tym samym wygaśnie Pana prawo do zamieszkiwania w przedmiotowym lokalu. Oczywiście nie ma przeciwwskazań do zawarcia takiej umowy przez Pana z

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2008

Rękojmia rzeczy jest innym uprawnieniem niż gwarancja

kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne), chyba że kupujący wiedział o wadzie lub z łatwością mógł tą wadę wykryć. Rękojmia ta może zostać przez strony umowy sprzedaży umownie wyłączona . Z tytułu rękojmi odpowiada sprzedawca rzeczy

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2008

Faktura jest wystarczającą podstawą wytoczenia powództwa o zapłatę

Prowadzę działalność gospodarczą. Mam umowy podpisane z różnymi podmiotami. Ostatnio mam problem z jednym kontrahentem. Nie zapłacił mi za jedną fakturę. Teraz jednak stwierdziłam, że nie podpisał on umowy o współpracę jaką z nim zawarłam. Czy w

Słowa kluczowe: nakaz zapłaty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Stosunek pracy członka zarządu spółdzielni

Jakie skutki na stosunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, wywołuje powołanie lub odwołanie ze składu zarządu spółdzielni?

Prawo spółdzielcze w art. 52 § 1, stwierdza, że z członkami zarządu zatrudnianymi w spółdzielni rada

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2009

Świadectwo pracy dla pracownika zwalnianego z pracy, który wcześniej został wyrokiem sądu przywrócony do pracy

Jak wystawić świadectwo pracy dla pracownika zwalnianego z pracy, który wcześniej został wyrokiem sądu przywrócony do pracy? W grudniu 2009 roku nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę, a w marcu 2010 podjęcie pracy na podstawie przywrócenia przez sąd

Słowa kluczowe: świadectwo pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 listopada 2010

Prowadzenie spraw spółki a jej reprezentacja

Czy jako jeden z dwóch członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jednocześnie jako jej wspólnik mogę samodzielnie podpisywać umowy z bankiem czy inne niezbędne dokumenty związane z prowadzeniem spraw spółki?

Należy odróżnić

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 kwietnia 2014
« Poprzednia 1 … 77  |  78  |  79  |  80  |  81 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.