Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pobrane wynagrodzenie za pracę stanowi majątek współny małżonków

.

Jeżeli nie została orzeczona separacja przez sąd, a w trakcie małżeństwa obowiązywał ustawowy ustrój wspólnoty majątkowej (nie doszło do powstania rozdzielności majątkowej na podstawie zawarcia umowy majątkowej), to zgodnie z treścią art. 31 § 2 k.r.o

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 24 września 2010

Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

cywilnego), a także umową zawartą z bankiem oraz regulaminami, które stanowią załącznik do tej umowy. W przypadku wykonywania określonych czynności w zakresie zmiany umowy itp. niezbędne jest współdziałanie współwłaścicieli rachunku bankowego. Większość

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 października 2012

Rozdzielność majątkowa małżonków ustanowiona za granicą obowiązuje także w Polsce

kontraktu (umowy) ustanawiającego rozdzielność majątkową w Tunezji, tj. w formie przewidzianej przez tamtejszy Kodeks cywilny . Do oceny Pani sytuacji prawnej na gruncie prawa polskiego znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 04 lutego 2011 roku Prawo

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2013

Odmowa uznania reklamacji - co dalej?

, jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie

Słowa kluczowe: reklamacja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 maja 2007

Blokada rachunku papierów wartościowych jako zabezpieczenie kredytu udzielonego przez bank

, a po przekroczeniu wartości tego zabezpieczenia wystawia akcje na sprzedaż. Jakie było moje zdziwienie, gdy po upływie terminu umowy tj. 20.06.07 moje akcje juz wtedy warte ok. 120 tys. zł nie zostały sprzedane przez bank. Obecnie wartość akcji

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2007

Umowa przenosząca prawa autorskie musi wskazywać dzieło oraz pola eksploatacji

swoim orzeczeniu z dnia 9 listopada 2006 r. wskazał, że charakter umowy wynika z jej treści, niemniej jednak należy także mieć na uwadze art. 65 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nakazujący tłumaczyć wszelkie wątpliwości na korzyść twórcy i

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2012

Na wypowiedzenie najmu zgodę muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele

uznać, że czynność taka przekracza zwykły zarząd nieruchomością, a tym samym nie może być ona dokonana bez zgody wszystkich współwłaścicieli. Tak samo zatem należy zakwalifikować wypowiedzenie umowy najmu, tj. jako czynność przekraczającą zwykły zarząd

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2013

Odwołanie pełnomocnika

takiej umowy (czynności) zależy od jej potwierdzenia przez mocodawcę czyli Pana. Brak potwierdzenia takiej umowy powoduje, że pełnomocnik obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Prawo do urlopu wychowawczego

urlopu macieżyńskiego do dnia końca umowy czyli do 31 grudnia b. roku. Z tym dniem wygasa umowa o pracę i powiedziano mi, że nie podpiszą ze mną następnej umowy. Po prostu mnie zwolnią gdyż nie potrzebują takiego pracownika co siedzi w domu. Na szczęście

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 listopada 2006

Zwrot nakładów poczynionych z majątku dorobkowego na rzecz wspólną

podstawie umowy, a gdyby do umownego podziału nie doszło można żądać zniesienia współwłasności przed sądem. Najkorzystniejszym jednak w opisanym stanie faktycznym byłoby zawarcie umowy pomiędzy wszystkimi współwłaścicielami, w zakresie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2006
« Poprzednia 1 … 76  |  77  |  78  |  79  |  80 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.