Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odsetki od należności przeterminowanej

. Jednak do tego nie doszło, bo kupujący nie miał przyznanego kredytu bankowego. Do kupującego wysłałem list polecony z terminem podpisania umowy. Kupujący nie przyszedł a notariusz mi nie chciał wydać pisma, że kupujący nie może wywiązać się z umowy, bo w

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 listopada 2007

Fikcyjny prezes - odpowiedzialność członka zarządu

. Zatrudnienie członka zarządu może być realizowane na podstawie umowy o pracę lub innej umowy o charakterze cywilnoprawnym. Zatem rezygnację (wypowiedzenie umowy) należy rozpatrywać w kategoriach zawartej umowy. Każda z tych umów musi przewidywać możliwość

Słowa kluczowe: spółka kapitałowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 maja 2007

Sprzedaż strony internetowej

Mam pytanie odnośnie wymogów jakie muszę spełnić aby wejść w posiadanie gotowej strony internetowej oraz jakie dokumenty będą potrzebne przy zawieraniu umowy kupna sprzedaży ww. strony. Dokładnie chodzi mi o to czy muszę posiadać rejestr firmy w

Słowa kluczowe: umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 kwietnia 2008

Opóźnienie wypłacenia wynagrodzenia stanowi ciężkie naruszenie obowiazków pracodawcy

roku, syg. akt I PK 276/04, niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w ustalonym terminie stanowi wystarczającą przyczynę rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 § 1 1 k.p. Rozwiązanie umowy następuje bez wypowiedzenia

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2008

Fałszerstwo lub poświadczenie nieprawdy

pierwszej strony umowy przez instytucję co nam ją wydała bo powiedziała, że jest to nie zgodne z naszą polityką jakości.

Przestępstwo fałszerstwa dokumentów określone jest w art. 270 § 1 k.k. (kodeksu karnego), zgodnie z którym odpowiedzialność karną

Słowa kluczowe: fałszerstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 października 2008

Umowa o dzieło z osobą niełnoletnią

urzędem skarbowym, czy może wyrobić NIP?

Przede wszystkim zawarcie umowy o dzieło, a zatem umowy cywilnoprawnej z osobą, która nie ma ukończonych lat 13 (nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych) jest prawnie niedopuszczalne. Umowa taka

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2009

Wynajęcie lokalu mieszkalnego przez jednego ze współmałżonków wymaga zgody drugiego współmałżonka

Czy mogę samodzielnie wynająć mieszkanie na podstawie umowy najmu okazjonalnego? W mieszkaniu tym zamieszkiwałem przed zawarciem związku małżeńskiego. Obecnie mieszkam wraz z żoną w wybudowanym budynku mieszkalnym. Budynek został wybudowany na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010

Biorący w użyczenie lokal mieszkalny może go bez zgody użyczającego wynająć

ważności umowy o użyczenia żadnej szczególnej formy. Można ją zawrzeć w każdy sposób, chociażby ustnie a nawet przez czynności konkludentne. Jednakże w przypadku umowy użyczenia nieruchomości, aby dokonać wpisu do księgi wieczystej prawa użytkowania, umowa

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2010

Wydanie auta w stanie niezgodnym z zamówieniem

rękojmia za wady fizyczne) – art. 556 § 1 kodeksu cywilnego (dalej kc). Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy to: możliwość odstąpienia od umowy - jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy

Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 listopada 2006

Umowa o dzieło to nie to samo co umowa o pracę po godzinach

instytutu. Rozliczane jest to przy pomocy umowy o dzieło zawsze po zakończeniu zleconych prac równocześnie z wypełnieniem rachunku. Zakład przy rozliczaniu stosuje stawkę, która wynika z mojej umowy o pracę. Kiedy ma być podpisywana umowa dotycząca takich

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 grudnia 2008
« Poprzednia 1 … 73  |  74  |  75  |  76  |  77 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.