Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie można bez powodu lokatora pozbawić dostępu do wody

Mam problem z właścicielem budynku w którym zajmuje mieszkanie z przydziału kwaterunkowego. Właściciel rozwiązał umowę z przedsiębiorstwem wodno kanalizacyjnym i mają odłączyć wodę. Nie wiem do kogo się udać, nie mogę sam podpisać umowy bo

Słowa kluczowe: lokal, lokal komunalny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 marca 2008

Pozorność jako wada oświadczenia woli

W 2007 roku zwarłam notarialna umowę przedwstępną kupna nieruchomości. Pierwotnie kupującym mieszkanie miał być mój brat, od którego miałam pełnomocnictwo. Jednakże Pani notariusz stwierdziła, że mam pełnomocnictwo do zawarcia ostatecznej umowy, a

Słowa kluczowe: pozorność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Umowa użyczenia określa prawa i obowiązki pomiędzy użyczającym i biorącym do używania rzecz

, rodzice zdecydowali się na odstąpienie / użyczenie kolejnego pokoju. Czy dotychczas istniejący stan da się jakoś sformalizować pod postacią umowy i czy przyniesie to jakieś korzyści właścicielom w przypadku np. sprzedaży mieszkania czy np. chęci wykonania

Słowa kluczowe: użytkowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2008

Współwłaściciel nieruchomości nie staje się dłużnkiem kredytowym

musiał dołączyć do kredytu jako kolejny kredytobiorca, co oczywiście wiązałoby się z aneksem do umowy kredytu?

W opisanym stanie faktycznym Pana rodzice mogą uczynić Pana współwłaścicielem mieszkania. Co do samej umowy kredytowej, to nie ma

Słowa kluczowe: bank, cywilne prawo, kredyt, kredytobiorca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2006

Aport do spółki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych

od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają umowy spółki (akty założycielskie) oraz ich zmiany, które powodują

Słowa kluczowe: aport, podatek
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 listopada 2007

Wspólnik spółki cywilnej jest jej przedstawicielem ustawowym

odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. Umocowanie to opiera się na przepisie ustawy (umocowanie ustawowe), a więc mamy do czynienia

Słowa kluczowe: wspólnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 marca 2008

Bank może ujawnić informację stanowiącą tajemnicę bankową za zgodą osoby, której informacje te dotyczą

Jestem poręczycielem kredytu, który spłaciłem za dłużnika głównego. Z mocy prawa przysługuje mi względem dłużnika wierzytelność regresowa. Obecnie na podstawie umowy przelewu wierzytelności zbyłem tą wierzytelność na rzecz osoby trzeciej. Czy

Słowa kluczowe: poręczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2008

Sprzedający także musi zgłosić sprzedaż samochodu

komunikacji i powstały formalnie dwie różne umowy?

Obowiązek zawiadomienia Starosty o zbyciu pojazdu wynika art. 78 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku, Prawo o ruchu drogowym oraz paragrafu 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 listopada 2008

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy musi mieć określony charakter

Pracowałem w firmie zajmującej się kolportażem ulotek ale bez zawartej umowy. Jestem jeszcze niepełnoletni (mam 16 lat). Szef nie wypłaca mi pieniędzy w terminie, cały czas zbywa mnie, a gdy już mają być pieniądze, mówi że ich nie dostał od firm

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 grudnia 2010

Osoba zarejestrowana jako bezrobotna nie może wykonywać innej pracy zarobkowej

w czasie pobierania zasiłku). Czy w związku z tym mam prawo do uzyskania statusu bezrobotnej z prawem do zasiłku, czy najpierw muszę rozwiązać te umowy?

Zasiłek dla osób bezrobotnych przysługuje osobie, która posiada status bezrobotnego a nadto

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 lutego 2013
« Poprzednia 1 … 72  |  73  |  74  |  75  |  76 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.