Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa przedwstępna w przypadku nabycia niewydzielonej działki gruntu

przedwstępna. Zgodnie z art. 389 § 1 k.c. jest to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy. Powinna określać ona istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Umowa taka może być zawarta w zwykłej formie pisemnej lub

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2008

Działalność konkurencyjna w stosunku do pracodawcy

), umowa o zakazie konkurencji musi być pod rygorem nieważności zawarta na piśmie. Sam zakaz konkurencji może być przedmiotem zarówno odrębnej umowy od umowy o pracę, lub odpowiednia klauzula może znajdować się w samej umowie o pracę. Umowa o zakazie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 marca 2011

Czynność zwykłego zarządu

własność małżonków i pomimo braku wpisu współmałżonka w dowodzie rejestracyjnym, w umowie kupna sprzedaży jako sprzedający powinni być wpisani oboje małżonkowie jako sprzedający. Może oczywiście jeden z małżonków upoważnić drugiego do zawarcia takiej umowy

Słowa kluczowe: pełnomocnik, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 czerwca 2006

Darowizna dokonana przez spadkodawcę, co do zasady jest doliczona do masy spadkowej dla potrzeb obliczenia zachowku

Rodzice zamierzają przepisać dom mojej siostrze i jej mężowi. Niestety nie wiem w jakiej formie, być może w postaci fikcyjnej umowy kupna. Czy można zrobić coś by mimo wszystko dostać zachowek?

Samo uprawnienie do zachowku nie zostaje

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Skutki upadłości przedsiębiorcy względem wykonania umów wzajemnych

uprawnionym stosunek zobowiązaniowy zasadniczo nie ulega zmianie. Po prostu wierzytelność wchodzi do masy upadłości i po jej realizacji służy do zaspokojenia wierzycieli. Jeżeli chodzi o umowy wzajemne (takie gdzie jedna strona spełnia

Słowa kluczowe: upadłość
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 marca 2009

Umowa przedwstępna nie jest umową rozporządzającą nieruchomością

obciążenie przez dłużnika nieruchomości po jej zajęciu jest nieważne z mocy prawa, to należy uznać, że zawarcie umowy dzierżawy jest nieważne. Sama umowa zobowiązująca do zawarcia innej umowy przyrzeczonej (umowa przedwstępna), nie jest umową obciążająca

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2008

Odliczenie diety od dochodu zagranicznego

W ub. roku pracowałam w Wielkiej Brytanii realizując pewne zlecenia, nie było żadnej umowy o pracę. Czy od dochodu mogę odliczyć diety?

Zgodnie z art. 21 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, diety może potrącać sobie tylko

Słowa kluczowe: podatek, podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 marca 2007

Przymus umowny

umowy (tzw. wyzysk). Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej

Słowa kluczowe: umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2007

Umowny zakaz konkurencji dotyczy także wspólników spółki

Spółka jawna podpisała umowę agencyjną z jednym z klientów na wykonywanie usług. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy zadowoleni ze współpracy i złożyliśmy pismo o wypowiedzenie umowy. Umowa jednak obwarowana jest zapisami dotyczącymi zakazu konkurencji

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 maja 2012

Dwukrotnie opłacone ubezpieczenie OC

jedynie fakt zawarcia umowy ubezpieczenia i stanowi dokument zawarcia ubezpieczenia, o którym mowa w art. 809 § 1 K.c. Jednakże w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych, kwestie zawarcia umowy ubezpieczenia OC

Typ: Porada
Kategoria: inne
Data utworzenia: 9 czerwca 2012
« Poprzednia 1 … 71  |  72  |  73  |  74  |  75 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.