Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność za szkodę

konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, stanowi niedozwolone postanowienia umowne. Pomiędzy przedsiębiorcami zapisy takie mogą być stosowane. Klauzula taka co do istoty nie zmienia możliwości dochodzenia swoich roszczeń, jednakże

Słowa kluczowe: gwarancja, szkoda
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 października 2006

Reklamacja uszkodzonej przesyłki a miejsce spełnienia świadczenia przez sprzedawcę

niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawa pocztowego nie stanowią inaczej. Zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt. 4 Prawa pocztowego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

Słowa kluczowe: reklamacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Umowa o pracę zawarta na czas określony z nauczcielem w świetle kodeksu pracy

mianowania lub na podstawie umowy o pracę. Ustawa Karta Nauczyciela nie zawiera regulacji w zakresie przedłużania umów o pracę z nauczycielami, na mocy art. 91 c ust. 1 ustawy odsyła w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, do Kodeksu pracy

Słowa kluczowe: nauczyciel, umowa o pracę
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 23 sierpnia 2007

Ochrona kobiety w ciąży dotyczy także okresu wypowiedzenia

Czy mogę rozwiązać umowę o pracę z kobietą, która w trakcie okresu wypowiedzenia zaszła w ciąże. W chwili składania jej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy nie była ona w ciąży. Umowa zawarta była na czas nieokreślony.

W przypadku gdy kobieta

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 czerwca 2012

Umowa developerska

się na zakup, bądź minie termin wskazany w umowie. Kolejny krok to podpisanie umowy przedwstępnej. Główną część (bez załączników) otrzymałam ponieważ jestem sama sobie osobą finansującą przedsięwzięcie (kredyt hipoteczny), chciałabym mieć pewność, że

Słowa kluczowe: developer, umowa developerska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 marca 2008

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości a forma aktu notarialnego

Kupujemy działki pod dom. Jaka jest przewaga umowy przedwstępnej podpisywanej notarialnie nad podpisywaną zwyczajnie? Czy można np. zmusić do realizacji takiej umowy, jak sprzedający się wycofa albo będzie chciał podnieść w ostatniej chwili cenę (w

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2007

Kara umowna w umowie przedwstępnej

istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Umowa przedwstępna została określona w art. 389 § 1 Kodeksu cywilnego – jest to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna ona określać

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2007

Trzecia umowa o pracę jest zawierana na czas nieokreślony

Obecnie jestem w drugim miesiącu ciąży i jestem na zwolnieniu lekarskim, gdyż jest ona zagrożona. Prawie dwa lata pracuję w tej samej firmie na umowę na czas określony, która wygasa z końcem tego roku. Dwie pierwsze umowy były to miesięczne umowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 października 2008

Różnica pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia

Czy na zbiór jabłek w sadzie można zawrzeć umowę o dzieło?

Kodeks cywilny w art. 627 k. c. podaje ustawową definicję umowy o dzieło, zgodnie z którą, przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 września 2008

Ważność udzielonego pełnomocnictwa przez pośrednika obrotu nieruchomościami

Podpisałem Umowę Pośrednictwa Kupna nieruchomości. Jedną stroną umowy jestem ja i żona, drugą firma Pośrednictwa Sprzedaży Nieruchomości, reprezentowaną przez właścicieli tej firmy, zwanych dalej pośrednikami. Umowa ta zobowiązuje mnie do

Słowa kluczowe: cywilne prawo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006
« Poprzednia 1 … 69  |  70  |  71  |  72  |  73 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.