Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Tylko wierzyciel może zwolnić dłużnika z obowiązku zapłaty kary umownej

Firma rozwiązała ze mną umowę i domaga się zapłaty kary umownej kilkunastu tysięcy. Do rozwiązania umowy przyczyniły się moje zadłużenie i zbyt wysokie koszty, które powodowały problemy z płynnością. Nie pomogły prośby o przedłużenie umowy do końca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2012

Odrzucenie apelacji z powodu błedów adwokata

zaniechania, to ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Stosownie do treści tegoż art. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego

Słowa kluczowe: adwokat, apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym jeżeli pracownik nie wykonuje jego wiążących poleceń

stwierdzając, że niewykonanie polecenia służbowego zagraża w sposób szczególny porządkowi oraz dyscyplinie pracy i uzasadnia nawet natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika. Pracownik, który nie wykonuje bez uzasadnionej przyczyny poleceń

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 sierpnia 2012

Odstąpić od umowy sprzedaży sprzedawca możne tylko gdy strony to zastrzegły w umowie, albo gdy umowa nie jest jeszcze wykonana

Miesiąc temu, pod presją kupującego odstąpiłem jako sprzedający od umowy sprzedaży samochodu. Powodem odstąpienia były naciski kupującego, który miał zastrzeżenia do przebiegu pojazdu (dziś już mam udokumentowany przebieg). Sprzedając samochód za

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2008

Firma windykacyjna, która kupiła dług nie może domagać się spłaty kwoty wyższej niż wartość zadłużenia wynikająca z umowy

windykacyjna nie może domagać się spłaty wyższej kwoty niż ta, jaka wynikała z zawartej umowy z poprzednim wierzycielem, czyli bankiem. Jeżeli przedmiotem cesji była cała należność (dług), to bank winien poinformować dłużnika o fakcie przelewu, w szczególności

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2010

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w związku ze zmianą miejsca zamieszkania

gdy rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem przez bezrobotnego lub na mocy porozumienia stron. Jednakże przepis ten dopuszcza przyznanie bezrobotnemu prawa do zasiłku w sytuacji gdy rozwiązanie umowy nastąpiło za wypowiedzeniem przez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Wynajmujący nie może bez rozwiązania umowy najmu uniemożliwić korzystanie z lokalu nawet gdy najemca zalega z czynszem

tak to ile może to kosztować? Czy z umowy najmu można wywnioskować, że osoba wynajmująca lokal została zgłoszona do US?

Zagadnienie ochrony praw lokatorów jest niezwykle szerokim obszarem prawa. Generalnie najemcy przysługuje ochrona na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2014

Roszczenie o zwrot zaliczki przedawnia się na zasadach ogólnych

razie dojścia do skutku umowy sprzedaży uiszczona przez kupującego kwota zaliczki podlega zarachowaniu na poczet ustalonej ceny sprzedaży. Jeżeli jednak nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży, zaliczka powinna zostać zwrócona, chyba że strony w umowie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 grudnia 2012

Spółka musi oznaczać pisma danymi rejestrowymi

numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru; numer identyfikacji podatkowej (NIP); wysokość kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2014

Postępowanie w razie oszustwa przez Internet

jednak zajść pewne okoliczności aby niewykonanie zobowiązania przez dłużnika uznać za oszustwo. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie m. in. w wyroku Sądu Najwyższego - Izba Karna
z dnia 18 listopada 1980 roku sygn. akt
III KR 355/80, w którym Sąd

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 9 czerwca 2014
« Poprzednia 1 … 66  |  67  |  68  |  69  |  70 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.