Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Uprawnienia strony umowy przedwstępnej w razie nie zawarcia umowy przyrzeczonej

naprawienie doznanej szkody. Na koniec należy jeszcze wskazać, że w razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 czerwca 2008

Dokonując wykładni umowy należy badać jaki był zamiar stron umowy

odpowiedniej wykładni zapisów umowy. Zgodnie z art. 65 § 1 K.c. (kodeksu cywilnego) oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Ponadto w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 21 października 2013

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

Ubezpieczenie majątkowe było płatne w dwóch ratach - pierwsza w dniu zawarcia umowy i druga rata płatna w styczniu 2003 r. Druga rata ubezpieczenia nie została zapłacona. W kwietniu 2006 r. firma ubezpieczeniowa wezwała do zapłaty raty wraz z

Słowa kluczowe: przedawnienie, ubezpieczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Nienależyte wykonanie umowy przez dewelopera

lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W wezwaniu można wpisać albo żądanie wykonania umowy albo żądać zwrotu części

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 października 2006

Sposób liczenia okresu wypowiedzenia umowy

Jak liczy się okres wypowiedzenia w umowie cywilnej, gdy wynosi on 3 miesiące, a jak gdy jest wypowiedzenie w trybie natychmiastowym?

Okres wypowiedzenia umowy z ogólną zasadą kodeksu cywilnego (w sprawach nie rozstrzygniętych umowa odsyła do

Słowa kluczowe: termin, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2007

Zadatek dany przy zawarciu umowy

Jeśli w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zawarty jest zapis, że strony ustaliły, że w razie wykonania umowy zadatek ulegnie zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po

Słowa kluczowe: zadatek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2007

Podatek dochodowy od umowy dożywocia

Babcia kupiła mieszkanie od urzędu miasta z bonifikatą. Nie upłynęło jeszcze pięć lat. Kupiła je we wrześniu 2007 roku. Aby uniknąć zachowku po jej śmierci, chce przekazać to mieszkanie wnuczce, przez umowę dożywocia. Czy babcia będzie musiała zapłacić dodatek dochodowy 19%? Czy są jakieś zwolnienia od tego podatku w przypadku dożywocia…

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 października 2007

Roszczenie o wykonanie umowy wzajemnej

. Oczywiście w przypadku umowy pisemnej mogliby Państwo dowieść niewykonania umowy przez kontrahenta (forma pisemna dla celów dowodowych). Powstały na tle wykonania tej umowy (z opisu tak można wnioskować), jest sporem, który powinien zostać rozstrzygnięty

Słowa kluczowe: roszczenie, umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2007

Potwierdzenie umowy darowizny przez współmałżonka

konsekwencji czego z chwilą jej zawarcia powstaje stan tzw. bezskuteczności zawieszonej. W okresie trwania tego stanu strony umowy są związane jej treścią, jednakże ocena ważności tej umowy stanie się możliwa dopiero wtedy, gdy nastąpi jedno z dwóch zdarzeń

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 listopada 2007

Zarządzanie wspólną nieruchomością bez umowy

W zeszłym roku kupiłem mieszkanie (z księgą wieczystą) w kamienicy. Na obecną chwilę płacę fundusz remontowy na podstawie ustnej umowy z pełnomocnikiem spółki, która jest właścicielem (oprócz dwóch mieszkań) pozostałej części kamienicy. Czy jest

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2008
« Poprzednia 1 … 49  |  50  |  51  |  52  |  53 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.