Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Poprawa standardu obsługi pasażerów w przewozach regionalnych

ustawy o transporcie kolejowym. Celem zaprojektowanych zmian jest poprawa standardu obsługi pasażerów w przewozach regionalnych wykonywanych w ramach umowy o świadczenie usług publicznych. Jednym z instrumentów tych zmian jest pomoc finansowa z Funduszu

Data utworzenia: 22 marca 2009

Przedsiębiorcy coraz chętniej legalnie odtwarzają muzykę

zrzeszonych. O ile w roku 2004 ZPAV posiadał 1102 podpisane z przedsiębiorcami umowy, o tyle w roku 2008 liczba ta wzrosła już 5554, zaś według prognoz Związku, pod koniec tego roku przybędzie kolejne 2500 sklepów, klubów, restauracji i punktów usługowych

Data utworzenia: 11 kwietnia 2009

Zarządzanie współwłasnością

tym wykonanie wymiany instalacji gazowej oraz zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Komisja Odpowiedzialności Zawodowej dokonała analizy akt sprawy i ustaliła, że nieruchomość stanowiła współwłasność osób fizycznych. Zarządca nieruchomości

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2009

Odmowa pokrycia kosztów zarządu nieruchomością wspólną przez właściciela

, działając na podstawie prawomocnej uchwały uprawniającej do zawarcia umowy i ustalenia wynagrodzenia zarządcy, zawarł umowę o zarządzanie nieruchomością wspólna z zarządca nieruchomości. W umowie wskazano imię i nazwisko zarządcy nieruchomości, numer jego

Słowa kluczowe: nieruchomość
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 czerwca 2009

Praca we Francji

Polskę i Francję łączą dwie umowy o zatrudnieniu: w sprawie wymiany stażystów zawodowych z 1990 r. oraz o zatrudnieniu we Francji polskich pracowników sezonowych z 1992 r. Aby móc legalnie pracować we Francji, trzeba posiadać kartę pobytu i

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 2 lipca 2009

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

prowadzenia działalności pozarolniczej, zaświadczanie potwierdzające fakt ubezpieczenia z Urzędu Pracy itp. Dodatkowo należy wypełnić wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym i podpisać dwa egzemplarze umowy. Tego rodzaju umowa zawierana jest na

Słowa kluczowe: ubezpieczenie
Data utworzenia: 30 lipca 2009

PKP Intercity pod lupą UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczęła postępowanie, podczas którego sprawdzi, czy PKP Intercity naruszyło zbiorowe interesy konsumentów w zakresie ograniczania prawa do zmiany umowy przewozu. Wątpliwości Urzędu ochrony

Kategoria: cywilne
Data utworzenia: 9 września 2009

Transfer świadczeń pomiędzy Polską, a Australią

społecznym. Razem z Umową zostało podpisane Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym.

Słowa kluczowe: ubezpieczenie społeczne
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 października 2009

Prawa podróżnego

Konkurencji Intercity Konsumentów uznała, iż spółka PKP Intercity naruszyła zbiorowe interesy konsumentów m.in. ograniczając prawo do zmiany umowy przewozu. Na przedsiębiorcę została nałożona kara w wysokości ponad 2,2 mln złotych.

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 4 stycznia 2010

Dowody osobiste z chipem

stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych

Data utworzenia: 10 stycznia 2010
« Poprzednia 1 … 276  |  277  |  278  |  279  |  280 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.