Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Obowiązek alimentacyjny dotyczy ojca dzieci bez względu na zawarcie małżeństwa

ustnie) umowy użyczenia. Aby zatem właściciel mógł żądać opuszczenia przez Panią lokalu musiałby wypowiedzieć taką umowę a potem zażądać opuszczenia lokalu. Jednakże w takim wypadku może Pani żądać od gminy aby przyznany został dla Pani i dzieli lokal

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 grudnia 2013

Odwołanie od wykonywania czynności przez komornika sądowego

dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. Jeżeli właściciele na mocy umowy powierzyli zarząd wówczas sprawy związane z dochodzeniem należności jakie przysługują wspólnocie wykonuje ustanowiony zarząd, który w tym zakresie uprawniony jest do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2014

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości

określonej w umowie lub jej uiszczenie w ratach lub do rąk innej osoby, bowiem obowiązek podatkowy powstaje z dniem zawarcia umowy, a jego wysokość jest zdeterminowana ceną w niej określoną, a nie sposobem jej zapłaty. Jeżeli chodzi zatem o

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Prawo do nieodpłatnej opieki z ubezpieczenia zdrowotnego

celu zawarcia umowy należy zgłosić się do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie należy złożyć wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz podpisać umowę. Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz dokumenty

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 maja 2014

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady sprzedanego mieszkania

od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. W myśl art. 557 k.c., aby nastąpiło zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności z rękojmi, kupujący musi wiedzieć o wadzie i nie podlega badaniu kwestia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 czerwca 2014

W razie zmniejszenia alimentów, dalsi krewni mogą być zobowiązani do alimentacji

zasądzonych alimentów jest art. 138 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), zgodnie z którym, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. W opisanym stanie faktycznym wynika, że istnieje podstawa

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 października 2014

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

., III CR 810/55, OSN 1956, poz. 117). W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że osoba, która weszła w posiadanie nieruchomości na podstawie umowy zawartej bez zachowania formy aktu notarialnego, nie jest posiadaczem w dobrej wierze i nie może skorzystać

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2006

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne

nie legitymuje się wymaganym zezwoleniem. W konsekwencji należy stwierdzić, że postępowanie w sprawie o stwierdzenie nieważności umowy nabycia nieruchomości przez cudzoziemca i jego małżonka, obywatela polskiego, do małżeńskiego majątku wspólnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 maja 2010

Prawo osoby, która dokonała nadbudowy budynku stanowiącej własność osoby trzeciej

samoistny musi być w usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu, że służy mu prawo własności. Osoba, która weszła w posiadanie nieruchomości na podstawie umowy mającej na celu przeniesienie własności zawartej bez zachowania formy aktu

Słowa kluczowe: nakłady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

Umowy dyskryminują klientów

Linie lotnicze oszukują klientów, gdy reklamują loty za złotówkę. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że również firmy w innych branżach wprowadzają konsumentów w błąd. Raporty pokontrolne ogłasza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem Cezarego Banasińskiego, odchodzącego prezesa UOKiK, sytuacja w poszczególnych…

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 24 października 2006
« Poprzednia 1 … 147  |  148  |  149  |  150  |  151 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.