Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

W przypadku nie zgłoszenia nabycia składnika majątku w spadku, nie można skorygować deklaracji podatkowej

. 9 ust. 1 pkt 1 lub gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, przedmiotowe nabycie podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach określonych

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 października 2011

Zamiana mieszkania wykupionego od gminy

małżeńskiej, która następują na skutek rozwodu lub separacji albo w wyniku orzeczenia sądowego lub umowy notarialnej, powodującej powstanie rozdzielności majątkowej. Wcześniej nie może Pan żądać podziału majątku a także zwrotu nakładów poczynionych z Pana

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2012

Poświadczenie dziedziczenia określa krąg spadkobierców

skład spadku. Dział spadku polega na podziale masy spadku pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Spadek może być podzielony pomiędzy spadkobierców albo drodze umowy pomiędzy nimi (jeżeli w grę wchodzi nieruchomość umowa musi być sporządzona w formie aktu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2012

Dłużnik i jego rodzina będą musieli opuścić nieruchomość mieszkalną w razie ogłoszenia upadłości

wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Mediacja jest możliwa w każdej sprawie cywilnej

ugody jest dopuszczalne (art. 10 k.p.c.), zaś ugoda wypracowana w mediacji ma moc prawną ugody sądowej po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 183[15] k.p.c.). Mediacja może być prowadzona na podstawie postanowienia sądu, bądź też umowy stron (mediacja

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 sierpnia 2012

Zatrudnienie współmałżonka przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

stosunku do tej osoby jest płatnikiem składek. Reasumując, z punktu widzenia prawnego istnieje możliwość istnienia umowy o pracę pomiędzy Panią a współmałżonkiem. Nie mniej jednak jeżeli chodzi o składki na ubezpieczenie społeczne, to z opisu stanu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 października 2012

Spółka cywilna jako majątek odrębny małżonków

przepisom Kodeksu cywilnego regulującym stosunek spółki cywilnej. Co do zasady, z chwilą zawarcia umowy spółki pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej powstaje wspólność łączna, która obejmuje nie tylko wkłady wnoszone przy powołaniu spółki, ale również

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski

nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. W takim przypadku to notariusz przekazuje kopię aktu notarialnego do urzędu skarbowego, stąd posadnik sam nie musi zgłaszać takiej darowizny aby

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2013

Ochrona dłużnika i uchylenie tytułu egzekucyjnego

informował Pan banku o aktualnym adresie pod, którym będzie Pan odbierał korespondencję. Korespondencja ta dotyczyła zarówno opłat naliczanych przez bank, wypowiedzenia umowy jak też informacji o dokonaniu przelewu wierzytelności na podmiot sekurytyzujący

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2013

Rozwiązanie małżeństwa wymaga przeprowadzenia rozprawy

aby uprawnienie do rozwiązania małżeństwa posiadał inny organ niż sąd albo rozwiązanie małżeństwa możliwe było na podstawie umowy etc. Nie wdając się w niepotrzebne szczegóły do rozstrzygnięcia pozostają zagadnienia proceduralne związane z

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 grudnia 2013
« Poprzednia 1 … 146  |  147  |  148  |  149  |  150 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.