Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Opodatkowanie zbycia działki rolnej po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego

wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem. Notariusz, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia umowy, której przedmiotem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 lutego 2008

Obowiazek alimentacyjny względem małoletnich dzieci obciąża matkę i ojca

istnienia stosunku użyczenia części lokalu, a w konsekwencji powództwo o zapłatę zaległości wynikających z zawartej umowy. Choć naszym zdaniem kluczowa w Państwa sytuacji jest kwestia wzajemnego rozliczenia alimentacyjnego na rzecz wspólnych małoletnich

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2008

Kredyt udzielony przez bank bez zgody współmałżonka - skutki w zakresie zaspakajania się wierzyciela

kredytu w terminie bank zamierza wystąpić do sądu o uzyskanie klauzuli wykonalności na współmałżonka kredytobiorcy, który otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Czy w przypadku zaciągnięcia zobowiązania kredytowego przez osobę pozostającą w

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Zasiedzenie miedzy stanowiącej część nieruchomości

przez osoby, z którymi ojciec zawarł stosowne umowy. Cały czas nieruchomość użytkowana była w pasie węższym o kilka metrów na całej długości, gdyż żona brata ojca nie zgodziła się na ustalenie właściwej granicy, pomimo obmiarów geodety. Obecnie twierdzi

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2008

Miejsce garażowe w garażu wolnostojącym jako odrębna nieruchomość

postojowego, sprzedający żąda podpisania aneksu do umowy. Aneks ten zmienia sprzedaż na wyłączną własność na udostępnienie do wyłącznego korzystania. Sprzedający tłumaczy, iż prawo nie przewiduje wydzielenia gruntu o tak małej powierzchni. Jaki przepis prawny

Słowa kluczowe: garaż
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2009

Wysokość alimentów na małoletnie dziecko

stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. W przypadku ustalenia alimentów w drodze umowy pomiędzy zobowiązanym a przedstawicielem ustawowym uprawnionego

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 kwietnia 2009

Zajęcie rachunku spółki gdy dłużnikiem jest tylko jeden ze wspólników

zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Dalsze czynności egzekucyjne prowadzone będą do przypadającego dłużnikowi udziału w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy regulującej prowadzenie rachunku, którą

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2009

Zwrot bonifikaty w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego jako spadkobierca testamentowy

dziedziczenia. Podlegają sukcesji uniwersalnej także prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy sprzedaży nieruchomości lokalowej. Podlegająca takiej sukcesji korzyść majątkowa wynikająca z udzielenia bonifikaty ostatecznie weszła do majątku spadkobiercy

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 września 2009

Wejście w stosunek najmu mieszkania komunalnego przez osobę bliską stale zamieszkującą z najemcą

pod jakimkolwiek tytułem posiadane prawo do lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części. Zasadniczo sam fakt posiadania przez współmałżonka lokalu mieszkalnego, uzasadnia ewentualną możliwość wypowiedzenia umowy najmu tego lokalu z uwagi na

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 listopada 2009

Możliwość obrony przed egzekucją prowadzoną na podstawie prawomocnego wyroku sądu

Do roku 2000 roku prowadziłem firmę, w wynajętym lokalu. Wyprowadziłem się z tego lokalu. Od stycznia 2001 roku, cały majątek do którego, należał tez ten lokal, przejął inny podmiot i naliczał mi czynsz. Nie podpisywałem żadnej umowy z nowym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2009
« Poprzednia 1 … 143  |  144  |  145  |  146  |  147 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.