Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Budowa nieruchomości na cudzym gruncie stanowić może podstawę do opodatkowania

podatkowych stanowić darowiznę, która podlegać będzie określonym podatkom od spadków i darowizn. W naszej ocenie korzystniejszym byłoby zawarcie umowy przeniesienia własności udziału w gruncie przez córkę na Państwa w zamian za wybudowanie określonego budynku

Słowa kluczowe: budynek, darwoizna, grunt, nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 lipca 2012

Koszt wykupu lokalu mieszkalnego od gminy

komunalnego na inną osobę może w zasadzie być dokonane jedynie poprzez zawarcie umowy sprzedaży. Zasadą jest że gminy zbywają lokale mieszkalne w trybie przetargu za ich cenę rynkową. Jednakże zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Ochrona osoby trzeciej przed egzekucją prowadzoną w lokalu zamieszkałym przez dłużnika

zgodnie z przepisami procesowymi. Reasumując, w opisanym stanie faktycznym w naszej ocenie należałoby dokonać formalnego zawarcia umowy o używanie lokalu mieszkalnego z członkiem rodziny, określając oddany mu do używania pokój mieszkalny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 sierpnia 2012

Wierzyciel może żądać uznania za bezskuteczną czynności dokonanej z jego pokrzywdzeniem

trudnymi dla wierzyciela, gdyż dość trudno jest udowodnić wszelkie przesłanki, dla których wierzyciel może żądać uznania umowy za bezskuteczną. Oczywiście zgodnie z treścią art. 533 k.c. osoba trzecia, która uzyskała korzyść majątkową wskutek czynności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2012

Firma windylacyjna a przedawniona należność banku

umowy o kredyt, roszczenia z tego tytułu (w przypadku cesji dotyczy to także cesjonariusza) przedawniają się z upływem lat 3 od chwili wymagalności roszczenia. W tym samym okresie przedawniają się roszczenia o świadczenia okresowe (odsetki są właśnie

Typ: Porada
Kategoria: wnidykacja
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Aby prawidłowo zakwalifikować stawkę podatku VAT można wystąpić o interpretcję

przedmiotem klasyfikacji, tzn. na czym polegają i co obejmują, na czyje zlecenie i na podstawie jakiej umowy są świadczone, a także kto jest właścicielem wkładu (surowca) lub wyroby będące przedmiotem klasyfikacji, tzn. co to są za wyroby, do czego

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 grudnia 2012

Wymeldowanie z lokalu mieszkalnego

ewidencji ludności i dowodach osobistych – zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Zasadniczo obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie, która przebywa na podstawie umowy lub innego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2012

Majątek spółki cywilnej stanowi majątek odrębny małżonka

cywilnej staje się częścią wspólnego majątku wspólników tej spółki, a powstała masa majątkowa zaczyna podlegać przepisom Kodeksu cywilnego regulującym stosunek spółki cywilnej. Co do zasady, z chwilą zawarcia umowy spółki pomiędzy

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lutego 2013

Mieszkanie nabyte w trakcie małżeństwa stanowi majątek wspólny małżonków

ona do majątku wspólnego (art. 32 ust. 1 k.r. o.). Odstępstwa od zasady sformułowanej w art. 32 ust. 1 k.r. o. nie może uzasadniać jedynie okoliczność, że stroną umowy był tylko jeden z małżonków, a także okoliczność, że tylko jeden z małżonków

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 września 2013

Członek zarządu spółki może złożyć rezygnację w każdym czasie

wyobrazić w przypadku rezygnacji członka zarządu, w przypadku gdy mówimy o zarządzie jednoosobowym – wówczas nie ma osób umocowanych do działania spółki, spółka nie mogła wykonać umowy lub utraci intratny kontrakt. W przypadku zarządu wieloosobowego raczej

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lutego 2014
« Poprzednia 1 … 140  |  141  |  142  |  143  |  144 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.