Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

W czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy ulega zawieszeniu ale nie rozwiązaniu

czasie urlopu bezpłatnego pracownik korzysta ze szczególnej ochrony prawnej, pracodawca nie ma prawa w czasie tego urlopu wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę. Jednakże okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresów pracy, od których zależą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 maja 2011

Pracodawca może wprowadzić ograniczenia związane z wypłacaniem diety zagranicznej

, które nie koniecznie przewidują wypłatę całej diety jak to się dzieje np. u innych pracodawców. Jedynie ograniczenie w tym zakresie to takie, aby postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie ustalały diety za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 lipca 2011

Kiedy nakłady na przedmiot najmu są konieczne a kiedy użyteczne?

jest przydatny dla przedmiotowej umowy. Wynajmujący nie może, nawet poprzez umowne zobowiązanie najemcy, przenieść na niego obowiązków budowlanych związanych z przedmiotem najmu. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20.12.1982 roku sygn. akt I SA

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2011

Nabycie przedsiębiorstwa powoduje przejęcie odpowiedzialności za długi zbywcy

określonych zadań gospodarczych. Zgodnie z art. 55 1 pkt 1 k.c. w skład przedsiębiorstwa wchodzi jego nazwa, którą stanowi oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo jako całość lub jego wyodrębnione części. Ustalenie czy doszło do zawarcia umowy, której

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 września 2011

Podwyżka opłat przez spółdzielnie musi być uzasadniona

(sześciokrotnej) przedmiotowej usługi, chciałbym uzyskać informację (popartą odpowiednimi przepisami), czy spółdzielnia ma prawo żądać ode mnie opłat za usługę z której nie korzystam. Nadmieniam, że nie posiadam podpisanej żadnej umowy na dostarczanie takiej

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 września 2011

Wywiad środowiskowy może skutkować wypowiedzeniem najmu lokalu komunalnego

podstawie takiego wywiadu środowiskowego organ stwierdził, że przesłała Pani spełniać wymogi do przyznania lokalu komunalnego, stąd też wypowiedzenie umowy najmu. W przypadku wydania decyzji o cofnięciu Pani przydziału lokalu mieszkalnego, ma

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 czerwca 2012

Poszukiwanie spadkobierców

przeniesienie własności na Pana rzecz nastąpi dopiero po zawarciu stosownej umowy zbycia przez gminę lub Skarb Państwa. Porady prawne / pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Obowiązek zwrotu kosztów przejazdu dziecka do szkoły

, ustalić wysokość biletów dla dziecka i opiekuna w obie strony, i wówczas wystąpić do gminy o dokonanie zmiany umowy, z uwagi na jej sprzeczność z przepisami ustawy. Porady prawne / pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Czy składa się zawiadomienie o przestępstwie czy o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Do zawiadomienia winien Pan dołączyć umowy zawarte z firmą Amber Gold (jeżeli będzie Pan składał oryginały warto wcześniej sporządzić u notariusza odpisy takich umów). Składają wniosek pisemnie lub ustnie powinien Pan

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 września 2012

Wynagrodzenie członka zarządu wypłacane na podstawie powołania

przypadku umowy o pracę, tj. w wysokości najniższej stawki podatkowej pomniejszonej o miesięczne koszty uzyskania przychodów. Porady prawne / pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lipca 2012
« Poprzednia 1 … 139  |  140  |  141  |  142  |  143 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.