Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wejście w stosunek najmu lokalu komunalnego po zmarłym najemcy

zasobu gminy. Ustawodawca oddał zatem kompetencje do ustalania zasad i kryteriów w wynajmie lokalu samym gminom. Czyli jeżeli gmina nie przewiduje w uchwałach takiej możliwości jak przystąpienie do umowy najmu, nie ma możliwości zaskarżenia takiej decyzji

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lipca 2010

Przedawnienie roszczeń wynikających z ugody zawartej z bankiem

dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. W przypadku roszczeń wynikających z tytułu zawartej umowy o kredyt, z uwagi na fakt, że roszczenia te związane są z prowadzeniem

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2010

Darowizna nieruchomości dokonana na rzecz jednego z dzieci

dokumentującego dokonanie darowizny pobierze taksę notarialną, której wysokość zależy od wartości nieruchomości będącej przedmiotem darowizny. Wysokość taksy uzależniona jest od umowy notariusza z klientem, jednakże nie może być wyższa niż ustalona taksa

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010

Odpowiedzialność sprzedawcy względem kosumenta za to, że towar konsumencki jest zgodny z umową

odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale

Słowa kluczowe: konsument, umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 września 2010

Podział własnosciowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w czasie trwania małżeństwa, w przypadku wniesienia wkładu tylko przez jednego z małżónków

należeć do majątku wspólnego małżonków, także gdy związane są z członkostwem jednego małżonka. W tym przypadku istotna będzie zatem data zawarcia umowy ze spółdzielnią, tzn. jeżeli umowa została zawarta po zawarciu małżeństwa, niewątpliwym jest, że

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 września 2010

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika na podstawie nieprawomocnego wyroku orzekającego alimenty

również w tym zakresie środki, jeżeli dokona zajęcia wierzytelności z tytułu takiej umowy z bankiem. Reasumując, w opisanym stanie faktycznym może Pani złożyć wniosek do sądu odwoławczego w postępowaniu zabezpieczającym o zmianę orzeczenia w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2010

Wyzbywanie się składników majątku przez dłużnika może stanowić przestępstwo

Mam zaległości w spłatach kredytów, banki wypowiedziały mi umowy i styczeń/luty zjawi się komornik. Mam nieruchomość, domek, w którym mieszkają moi rodzice, chcę uniknąć oddania go na licytację. Co mogę zrobić, aby komornik nie zabrał tej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 grudnia 2010

Nie każde zajęcie zarobkowe podejmowane przez funkcjonariusza poza służbą wymaga zezwolenia przełożonego

Przepisy ustawy o Straży Granicznej stwierdzają, że funkcjonariusz nie może bez zezwolenia przełożonego podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą. Czy zawarcie umowy pożyczki (inwestycyjnej), należy interpretować jako podjęcie zajęcia zarobkowego

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 stycznia 2011

Współwłasność środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Mój ojciec zmarł w ubiegłym roku. Miał założone wspólne konto z obcą dla siebie osobą. Prawomocnym wyrokiem sądu majątek po ojcu otrzymałam ja jako jedyna córka i jedyna spadkobierczyni. Konto wspólne założone było na podstawie umowy słownej, że

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 marca 2011

Jak odzyskać pożyczone pieniądze?

w związku z tym, że koleżanka nie wywiązuje się z umowy?

W opisanym stanie faktycznym, nie pozostaje Pani nic innego jak rozpocząć działania windykacyjne a ostatecznie skierować sprawę na drogę sądową. Najpierw wezwanie i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2011
« Poprzednia 1 … 138  |  139  |  140  |  141  |  142 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.