Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ulga podatkowa przysługuje podatnikowi, który uzyskał przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości

dokonana przez ojca na rzecz syna, będzie zwolniona z zapłaty podatku. Zgłoszenie dokonuje się na druku SD-Z2, który nie wymaga dołączenia żadnych załączników. Jednakże darowizna dla celów dowodowych winna zostać udokumentowana w formie umowy pomiędzy

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2010

W czasie urlopu bezpłatnego pracownikowi nie przysługują świadczenia pracownicze

choroby zakaźnej) od ustania tytułu ubezpieczenia, możliwość uzyskania prawa do zasiłku chorobowego. Brak jest podstaw aby odmiennie traktować pracownika, który nie podlega ubezpieczeniu z powodu rozwiązania umowy o pracę, od tego, który utracił prawo do

Słowa kluczowe: urlop, urlop bezpłatny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 lutego 2010

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę przysługuje odprawa

odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę i odprawę emerytalną, zgodnie z regulaminem pracy. Dwa pierwsze punkty zostały spełnione i otrzymałam je grudniu 2009 roku. Odprawę emerytalną uwarunkowano decyzją ZUS. Decyzję taką otrzymałam 26 lutego tego roku

Słowa kluczowe: odprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 7 marca 2010

Zniszczenie cudzego dokumentu, może stanowić przesłankę odpowiedzialności karnej

rodzaju i treści dokumentu, może wynikać z przepisu prawa, decyzji odpowiedniego organu, umowy, czynności jednostronnych właściciela dokumentu, a nawet okoliczności faktycznych. Przedmiotem ochrony objętym treścią dyspozycji jest wiarygodność dokumentów, a

Słowa kluczowe: dokument, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2010

Hipoteka wygasa jeżeli cesja wierzytelności zabezpieczonej hipoteką przymusową kaucyjną nie określa przelania także praw z tej hipoteki

zawara w umowie przelewu wierzytelnosci decyduje o przeniesieniu hipoteki na nabywcę. Skoro strony umowy nie wypowiedziały się w tym zakresie (dot. przeniesienia hipoteki kaucyjnej), to zabezpieczenie hipoteczne może albo pozostać przy cedencie lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 kwietnia 2010

Wymeldowanie osoby w trybie administracyjnym

, która przebywa na podstawie umowy lub innego tytułu prawnego w lokalu mieszkalnym, co oznacza także, że wymeldowania winna dokonać ta osoba. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności, osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego jest obowiązana

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2010

Sąsiad może prowadzić działalność na swojej działce jeżeli wynika to z planu zagospodarowania przestrzennego

możliwość zawarcia takiej umowy sprzedaży domu, która zabroni w przypadku sprzedaży sąsiedniej działki działalności, która będzie generowała hałas, zapachy oraz będzie prowadzona w nocy, w taki sposób, aby obowiązywała również kolejnych nabywców? W planie

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2010

Obowiazek spłaty kredytu zaciągniętego przez jednego z małżonków bez zgody współmałżonka

(np. w wyniku rozwodu lub separacji, umowy majątkowej) oraz dokonania podziału majątku wspólnego małżonków, wierzyciel tego małżonka, który zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka będzie mógł żądać zaspokojenia z tej części majątku jaka

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 maja 2010

Przedawnienie należności z tytułu niezapłaconego rachunku

W roku 2005 zawarłem umowę na świadczenie usług internetowych. W roku 2006 zaprzestałem płacenia faktur w związku z otrzymaniem wypowiedzenia umowy najmu mieszkania, w którym był ten Internet zainstalowany. W 2007 roku otrzymałem wezwanie do

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2010

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku

, wierzyciel spadkodawcy może żądać od niego spełnienia świadczenia (zapłaty) w pełnej wysokości. Po dokonaniu działu spadku (na podstawie umowy lub orzeczenia sądu), odpowiedzialność za długi spadkowe stanie się odpowiedzialnością proporcjonalną do

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 137  |  138  |  139  |  140  |  141 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.