Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego

na pół etatu (4 h dziennie, umowa na czas określony). Stosunek pracy ustąpił 16.03.2007 roku na skutek rozwiązania umowy. W dniu 19.03.2007 roku podjęłam pracę w pełnym wymiarze (8h dziennie, umowa na czas określony) a stosunek pracy trwa do dzisiaj

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 października 2008

Bezumowne korzystanie z nieruchomości przez ciepłownię

zadanie z zakresu administracji rządowej, lub występujący z wnioskiem o zezwolenie zakład przesyłowy, nabył od niego na rzecz Skarbu Państwa, w drodze umowy, własność albo użytkowanie wieczyste nieruchomości). Możliwe jest także domaganie się odszkodowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2008

Podział majątku małżeńskiego po rozwodzie

niespłacenia rat kredytu, może dochodzić ich od obojga małżonków. Banki niezmiernie rzadko wyrażają zgodę na zwolnienie jednego z małżonków ze spłaty kredytów. Jednakże w przypadku gdy na podstawie umowy, jeden z małżonków staje się właścicielem nieruchomości i

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 października 2008

Wszczęcie postępowania przeciwko naszemu dłużnikowi nie chroni przed odpowiedzialnością wobec naszego wierzyciela

Czy w sytuacji, kiedy bank wypowiedział mi umowę kredytową, ale kredyt nie stał się jeszcze wymagalny, a ja złożyłem pozew o zapłatę wobec dewelopera, który nie chce mi zwrócić pieniędzy w związku z moim odstąpieniem od umowy sprzedaży, to mogę

Słowa kluczowe: długi, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2008

Odpowiedzialność przewoźnika w transporcie morskim

przepisów o zobowiązaniach wynikających z umowy przewodu. Jednakże podstawa dochodzenia roszczenia z tego przepisu wymaga wykazania winy drugiej strony, a także związku przyczynowo skutkowego pomiędzy szkodą, a działaniem bądź zaniechaniem odpowiedzialnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2008

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika

Pracuję 25 lat, z czego 9,5 roku w firmie budowlanej na podstawie stałej umowy o pracę. Pracę tę rozpocząłem w sierpniu 1999 roku. Zgodnie z art. 153 § 1 Kodeksu pracy, w pierwszym roku pracy urlop naliczany jest za każdy przepracowany miesiąc, ale

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 stycznia 2009

Zrzeczenie się roszczenia o zachowek

od zobowiązanego określonego roszczenia. Takie zrzeczenie jest możliwe poprzez zawarcie w formie pisemnej umowy lub jednostronnym pisemnym oświadczeniu uprawnionego, w którym zrzeka się on w przyszłości dochodzenia tego roszczenia o zachowek. Na

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2009

Współwłaściciel nieruchomości winien uzyskać zgodę na budowę od pozostałych współwłaścicieli

współwłaścicielami, a ja nie wyrażam na to zgody. Mąż podpisał także umowy na dostawę wody i prądu bez powiadamiania dostawców o zmianie sytuacji prawnej. Sąd podczas pierwszej rozprawy oświadczył, że to co dzieje sie na działce obecnie sądu nie interesuje. Uważam

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lutego 2009

Jak rozwiązać problem błędnej ceny wystawionej na aukcji internetowej przez pomyłkę

przypadku jednak gdyby kontrahent (licytant) chciał domagać się realizacji umowy, będzie musiał skierować sprawę na drogę sądową. Sąd oceniając całokształt sprawy, a także zebrane w sprawie dowody może orzec zarówno na Pana korzyść jak i ocenić, że w

Słowa kluczowe: błąd, wady oświadczenia woli
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2009

Wina orzeczona w wyroku rozwodowym nie ma wpływu na podział majątku dorobkowego małżonków

dokonania podziału majątku dorobkowego małżonków jest aby ustała wspólność ustawowa. Następuje to po orzeczeniu rozwodu lub separacji, ale także w wyniku zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej przewidującej ustanie wspólności ustawowej. Sąd orzekając rozwód

Słowa kluczowe: wina, wina umyślna
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 kwietnia 2009
« Poprzednia 1 … 135  |  136  |  137  |  138  |  139 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.