Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Mieszkanie nabyte w czasie małżeństwa stanowi majątek wspólny małżonków

(art. 32 § 1 k.r. i o.). Odstępstwa od zasady sformułowanej w art. 32 § 1 k.r. i o. nie może uzasadniać jedynie okoliczność, że stroną umowy był tylko jeden z małżonków, a także okoliczność, że tylko jeden z małżonków ujawniony został w księdze

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2008

Obowiązek alimentacyjny trwa tak długu jak sąd nie orzeknie o ustaniu tego obowiązku

uprawnień do alimentów, jeżeli np. chce kontynuować naukę i zamiar ten znajduje uzasadnienie w dotychczas osiąganych wynikach. Zmiana wyroku lub umowy, którą ma na względzie art. 138 k.r.o., może polegać między innymi na stwierdzeniu ustania

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 marca 2008

Zasiedzenie - sposób na nabycie własności nieruchomości

posiadali Państwo tytuł prawny w postaci umowy dzierżawy, nie można mówić o posiadaniu samoistnym. Również pozbawienie Państwa władztwa nad tym gruntem przez nowego użytkownika powoduje, że nie jest możliwe nabycie nieruchomości przez zasiedzenie, gdyż nie

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2008

Kupno mieszkania na licytacji komorniczej, wraz z lokatorami

– zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Zasadniczo obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie, która przebywa (na podstawie umowy lub innego tytułu prawnego) w lokalu mieszkalnym. Na podstawie

Słowa kluczowe: egzekucja, eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2008

Odpowiedzialność za wykorzystanie cudzego utworu bez zgody autora

skoro strona jest jego, to znaczy że ma do niej prawo. Zrobiłem mu to wszystko bez umowy, po prostu dla kolegi, za damo. Czy ja jako autor strony projektant i wykonawca mogę odpowiadać prawnie za tą stronę, czy raczej mój kolega? Czy grozi mi coś w tym

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 marca 2008

Wykreślenie wzmianki o prowadzeniu egzekucji z księgi wieczystej

nieruchomości nie mogą wskazać jej jako zaspokojenie swoich roszczeń, gdyż nieruchomość nie należy już do dłużnika. Z nieruchomości tej jednak może być prowadzona przez wierzycieli egzekwujących przed zawarciem umowy sprzedaży. Aby jednoznacznie odpowiedzieć na

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 kwietnia 2008

Zwrot nakładów poczynionych na rzecz wspólną

takie może odbyć się umownie, na mocy odpowiedniej umowy zawartej pomiędzy Panem i bratem (umowa w formie aktu notarialnego), albo na mocy orzeczenia sądowego. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2008

Możliwość spłaty części długu przez współdłużnika

zaproponować zawarcie ugody na spłatę ½ części długu, z jednoczesnym zwolnieniem Pani z połowy długu. Jeżeli wierzyciel wyrazi zgodę na zawarcie takiej umowy, po spłacie tej części długu oraz zwolnieniu z pozostałej części długu, nie będzie musiała Pani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2008

Jak usunąć linię energetyczną, która zagraża zdrowiu i mieniu

służebności za wynagrodzeniem na podstawie umowy z właścicielem. W rachubę wchodzi też - jeśli strony nie mogą się dogadać - odpłatne uzyskanie służebności z mocy orzeczenia sądu. Przedsiębiorstwo może podjąć starania o jej ustanowienie już na etapie

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 września 2008

Służba w obcej armii jest przestępstwem

możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, pod warunkiem że czyn objęty wnioskiem o

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2008
« Poprzednia 1 … 134  |  135  |  136  |  137  |  138 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.