Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jak się pozbyć byłego konkubenta z mieszkania?

wydaję się, że ma miejsce ta druga ewentualność, gdyż konkubent mógł czynić użytek z lokalu (zamieszkując w nim) przez czas trwania konkubinatu, a ten się skończył. Oprócz rozwiązania umowy, które jest podstawą do wystąpienia do sądu z roszczeniem o

Słowa kluczowe: eksmisja, użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 września 2007

Darowizna dokonana przez spadkodawcę doliczona do spadku

zbycie mieszkania będzie przychodem po stronie podatnika (Pana matki), więc będzie ona musiała zapłacić podatek dochodowy od takiego zbycia. Może także przenieść mieszkanie na Pana rzecz na podstawie umowy dożywocia, która określona została w art. 908 § 1

Słowa kluczowe: darowizna, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 października 2007

Spółka musi zapłacić podatek od nieruchomości bez wydania decyzji przez gminę

samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lutego 2008

Najpierw dział spadku, potem darowizna

spadek w postaci nieruchomości, którego nie mogę sprzedać w ciągu 5 lat, co oznacza, ze mam zamieszkać w tym domu. Czy gdybyśmy chcieli sprzedać cały dom, to ja zapłacę podatek? W dokumentach siostry znalazłem dwie umowy, z których wynika ze moje siostry

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008

Darowizna mieszkania dokonana przez osobę najbliższą

, przygotowanie odpisu z rejestru gruntów oraz księgi wieczystej, przy czym notariusz sam takie odpisy może pobrać z odpowiednich urzędów. Do zawarcia umowy darowizny zasadniczo niezbędna jest obecność właściciela nieruchomości, który będzie

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Likwidacja spółki jawnej poprzez przejęcie jej majątku

trwa nadal pomimo prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego wystąpienie wspólnika ze spółki, określa art. 64 § 1 k.s.h. zgodnie, z którym pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 września 2008

Na sprzedającym ciązy obowiązek poinformowania kupującego o wszelkich wadach rzeczy sprzedanej

jednak zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. To na sprzedającym ciąży raczej obowiązek udowodnienia, że poinformował kupującego o wadzie, co winno znaleźć swoje odzwierciedlenie czy

Słowa kluczowe: reklamacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lutego 2009

Podział wkładu mieszkanowego i prawa lokatorskiego do lokalu mieszkalnego

, występujących jako współwłaściciele. W razie gdyby spółdzielnia odmówiła zawarcia takiej umowy, konieczne będzie przeprowadzenie postępowania o podział majątku dorobkowego ew. zawarcie przez byłych małżonków w tym zakresie umowy przed notariuszem

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 marca 2009

Zajęcie rachunku bankowego spólki cywilnej na mocy tytułu wystawionego jedynie na jednego wspólnika

wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Dalsze czynności egzekucyjne prowadzone będą do przypadającego dłużnikowi udziału w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy regulującej prowadzenie rachunku, którą dłużnik

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 marca 2009

Sprzedaż konsumencka wyłącza możliwość korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi z Kodeksu Cywilnego

konsumenckiej (ustawę o sprzedaży konsumenckiej) do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (przepisów o rękojmi za wady). Ustawę o sprzedaży konsumenckiej stosuje się do każdej umowy

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2009
« Poprzednia 1 … 128  |  129  |  130  |  131  |  132 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.