Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Komornik skarbowy może dokonać zajęcia rzeczy będącej w posiadaniu osoby trzeciej

pozostają u zobowiązanego czy przebywa zobowiązany (jest zameldowany) w takim lokalu na podstawie umowy czy też bez tytułu prawnego. Czynności egzekucyjne nie muszą być dokonane w obecności zobowiązanego. Wówczas o czynnościach takich organ

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 czerwca 2012

Właściciel może korzystać z całej nieruchomości

oznacza to jednak, że uprawniony zawsze może albo musi korzystać z całej nieruchomości. Wykonywanie jego prawa może być określone w ramach umowy między właścicielem a tym, na czyją rzecz ma być ustanowiona służebność (korzystanie z oznaczonej części

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lipca 2012

Nauczyciel w uczelni niepublicznej nie korzysta z przepisów urlopowych określonych w Karcie nauczyciela

Jestem zatrudniony na umowę o pracę jako nauczyciel w uczelni nie publicznej. Czy w stosunku do takich nauczycieli jak ja, zatrudnionych w uczelni niepublicznej na podstawie umowy o pracę stosuje się przepisy karty nauczyciela w zakresie uprawnień

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Na stronie ciąży obowiązek udowodnienia faktu

Powód wniósł powództwo o ustalenie, że z tytułu łączącej strony umowy sprzedaży pozwany winien wydać mu towar o określonych w pozwie właściwościach za określoną kwotę. Pozwany żądał oddalenia powództwa podnosząc, że roszczenie jest przedawnione

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 grudnia 2012

W razie zmiany stosunków można żądać zamiany wyroku alimentacyjnego

obecnie wszelkie koszty ich utrzymania. Jeżeli chodzi o zmianę orzeczenia zasądzającego alimenty, to zgodnie z art. 138 k.r.o., w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Tym

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2014

Prawo występowania przez pełnomocnika na zgromadzeniu spółdzielni

na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, tak bowiem stanowi – art. 36 § 5 i § 6 ustawy powołanej na wstępie. Zgodnie z art. 39 § 1 ustawy walne zgromadzenie zwołuje zarząd po upływie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego dlatego też to zarząd

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Sprzedawca nie może sprzedać rzeczy nie należącej do niego

posiadała prawa do dysponowania nieruchomością. W szczególności zawarte w treści umowy oświadczenie złożone przez sprzedającego w zakresie przysługującego mu prawa do dysponowania nieruchomością było nieprawdziwe. Tak samo nie jest prawdziwe twierdzenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Odszkodowanie uzupełniające związane z bezprawnym rozwiązaniem stosunku pracy

wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2014

Kontrola wydatków z należności alimentacyjnej

podział majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, Wprawdzie art. 105 ust.1 pkt. d przewiduje możliwość zwrócenia się przez sąd do banku o

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 czerwca 2007

Odpowiedzialność współmałżonka za długi związane z działalnością gospodarczą współmałżonka

zapłaty (zobowiązania z tytułu umowy leasingowej), te wyroki sądowe zostały wystawione na jego nazwisko. Nigdy firma leasingowa nie dochodziła swoich roszczeń ode mnie jako od żony, choć zobowiązanie to było wymagalne w 1999 roku. Chciałabym dodać, że jako

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2007
« Poprzednia 1 … 127  |  128  |  129  |  130  |  131 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.