Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwrot nakładów poczynionych na majątek wspólny w przypadku podziału majątku dorobkowego po rozwodzie

związku z przejęciem wkładu mieszkaniowego przez Panią i małżonka może mieć naszym zdaniem charakter darowizny, jednakże trudno jednoznacznie bez odpowiedniej umowy darowizny stwierdzić, że darowizna została dokonana jedynie na Pani rzecz, a nie na rzecz

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 marca 2009

Posiadanie bez zezwolenia broni palnej jest przestępstwem

pozwolenia, broń należy zbyć lub zdać do depozytu policji w ciągu 30 dni. Ja w ustawowym terminie na podstawie pisemnej umowy użyczenia na czas nieokreślony, broń przekazałem myśliwemu, który posiadał pozwolenie na tego rodzaju broń. Kopię użyczenia oraz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2009

Konieczność wskazania współuczestników w postępowaniu o eksmisję z lokalu mieszkalnego

także osoby, które lokal zajmują na podstawie umowy z lokatorem lub jego zezwolenia. Z powyższego wynika, że to na Panu jako powodzie ciąży obowiązek wskazania innych osób, które mają być współuczestnikami. Może Pan wskazać w piśmie skierowanym

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2009

Zarządzanie składnikiem majątku wspólnego małżonków

doprowadzić do podziału majątku wspólnego, np. poprzez sporządzenie umowy obejmującej podział całego majątku wspólnego lub tylko podział składnika majątku wspólnego byłych małżonków, w postaci tego pojazdu. Jeżeli Pani mąż nie zechce dokonać umownego podziału

Słowa kluczowe: majątek wspólny
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 listopada 2009

Podział majątku po rozwodzie lub separacji

majątku małżeńskiego, tzw. dorobkowego, może nastąpić po ustaniu wspólności majątkowej, która następuje m. in. po rozwodzie. Podział ten może nastąpić albo na mocy umowy między małżonkami, z tym że jeżeli do majątku wspólnego należy nieruchomość wówczas

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 listopada 2009

Wymeldowanie administracyjne osoby nie przebywającej w mieszkaniu

obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie, która przebywa (na podstawie umowy lub innego tytułu prawnego) w lokalu mieszkalnym. Właściciel nieruchomości (także najemca), potwierdza jedynie fakt pobytu tej osoby, na której ciąży obowiązek meldunkowy, w

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 grudnia 2009

Darowizna pieniędzy zwolniona może być z podatku, jeżeli jest udokumentowana przelewem bankowym

się na druku SD-Z2, który nie wymaga dołączenia żadnych załączników. Jednakże darowizna dla celów dowodowych winna zostać udokumentowana w formie umowy pomiędzy Panią jako osobą obdarowaną a darczyńcami. W zgłoszeniu wskazuje się stopień pokrewieństwa

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 stycznia 2010

Darowizny dokonane na rzecz spadkodawcy nie są odliczane od ewentualnego roszczenia o zachowek

dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2010

Korekta do zeznania - deklaracji podatkowej

zobowiązania podatkowego jakie będzie Pani musiała wpłacić to zostanie ona wyliczona z deklaracji podatkowej, która podlega korekcie. Przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy stawka podatkowa to taki przychód osoby fizycznej nie

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Mandat za jazdę bez biletu trzeba zapłacić w całości, chyba że wierzyciel wyrazi zgodę na spłatę w ratach

są jakieś przepisy którymi mogę się poprzeć?

Przejazd komunikacją miejską jest zawarciem umowy przewozu. Zgodnie z treścią art. 774 k.c. (kodeksu cywilnego), przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego

Słowa kluczowe: przewóz, umowa przewozu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 125  |  126  |  127  |  128  |  129 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.