Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze po rozwodzie

albo w drodze umowy albo wnosząc do sądu wniosek o podział majątku, dokonać jego podziału między siebie (wraz z pozostałymi składnikami majątku wspólnego, przy czym prawo nie ogranicza częściowego podziału majątku np. ograniczającego się podziału tylko

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 sierpnia 2008

Wykup mieszkania komunalnego od gminy nie jest możliwy gdy najemca lub współmałżonek posiada inny lokal mieszkalny

lokalu mieszkalnego (tym bardziej własnościowego), uzasadnia możliwość wypowiedzenia Panu umowy najmu tego lokalu (wszedł Pan w stosunek najmu z mocy prawa, co nie oznacza, że najem nie może zostać Panu wypowiedziany z uwagi, że zgodnie z właściwą uchwałą

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 sierpnia 2008

Wkład wspólnika może polegać na świadczeniu pracy

wspólnik wnosi do spółki własną pracę?

Wspólnika spółki cywilnej łączy stosunek prawny ze spółką na mocy umowy spółki cywilnej. Zgodnie z art. 860 § 1 k.c. przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego

Słowa kluczowe: spółka cywilna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 sierpnia 2008

Prawo zastawu na rzeczach wniesionych do wynajmowanego mieszkania

Od znajomego wynajmowałam mieszkanie. Nie podpisaliśmy żadnej umowy. Niestety w sierpniu zaczął wspominać, że prawdopodobnie będę musiała się wyprowadzić. Przez cały sierpień próbowałam się skontaktować z właścicielem, żeby potwierdzić tą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 września 2008

Naprawienie szkody przez developera w związku z nieterminowym oddaniem lokalu mieszkalnego

zakłada, że w przypadku odstąpienia od umowy zwrócą mi pieniądze z 5% odszkodowaniem. Ja nie chcę odstępować, chcę zamieszkać i wyciągnąć wobec nieuczciwego dewelopera konsekwencje, zwłaszcza, że przez te opóźnienia i niespełnione obietnice straciłam

Słowa kluczowe: developer, umowa developerska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 października 2008

Mieszkanie nabyte w trakcie małżeństwa co do zasady stanowi majątek wspólny małżonków

.). Odstępstwa od zasady sformułowanej w art. 32 § 1 k.r. i o. nie może uzasadniać jedynie okoliczność, że stroną umowy był tylko jeden z małżonków, a także okoliczność, że tylko jeden z małżonków ujawniony został w księdze wieczystej. Wyjątki wyliczone zostały

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 października 2008

Służebność gruntowa może zostać ustanowiona wbrew stanowisku właściciela

ustanowieniem służebnością jest zawarcie umowy o ustanowienie służebności. Umowa taka powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego, stanowiącego następnie podstawę wpisu prawa służebności do księgi wieczystej. W umowie o ustanowienie służebności strony

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2008

Mozliwość żądania podwyższonych alimentów

kilkuset złotych. Czy mogę się starać o wyższe alimenty od męża, oczywiście nie mam prawnie ich zasądzonych.

W przypadku ustalenia alimentów w drodze umowy pomiędzy zobowiązanym (ojcem dzieci) a przedstawicielem uprawnionego małoletniego dziecka do

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 listopada 2008

Jeżeli dłużnik uzna dług, to możesz szybciej i taniej odzyskać swoje należności

zawiadomienia policji, osoba zajmująca lokal może zawsze wylegitymować się tytułem prawnym w postaci umowy najmu, albo innego tytułu prawnego do zajmowania nieruchomości. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: długi, uznanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 listopada 2008

Ustanowienie drogi koniecznej na gruntach Skarbu Państwa

(skoro grunt nie został jeszcze uwłaszczony i PKP nie jest jeszcze właścicielem)? Czy można dojazd ustalić na mocy umowy z władającym?

W obowiązującym w naszym kraju systemie prawnym, każda nieruchomość ma prawnie zagwarantowany dostęp do drogi

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2009
« Poprzednia 1 … 124  |  125  |  126  |  127  |  128 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.