Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wymeldowanie osoby z mieszkania

celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Zasadniczo obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie, która przebywa (na podstawie umowy lub innego tytułu prawnego) w lokalu mieszkalnym. Na podstawie art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 grudnia 2007

Zmiana prawomocnego wyroku sądowego

przypadku konieczne byłoby przeprowadzenie podziału majątku i stosownie do odpowiedniej umowy lub orzeczenia sądu przyznanie mieszkania jednemu ze współmałżonków z obowiązkiem spłaty drugiego. Do czasu takiego podziału jako współwłaścicielowi przysługuje jej

Słowa kluczowe: cywilne postępowanie, wyrok
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 grudnia 2007

Koszty postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

dotrzymam warunków umowy, dom będzie wystawiony na licytację przez komornika sądowego. W związku z tym chciałabym się dowiedzieć od Państwa, jakie koszty wiążą się postępowaniem komorniczym i czy będę musiała ponosić koszty sądowe oraz komornika. Jeśli tak

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2008

Ograniczenie lub cofnięcie świadczenia emerytalnego w przypadku uzyskiwania przychodu

art. 104 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przychody (to znaczy kwota brutto przed odprowadzeniem składek i podatku) z umowy o pracę, zlecenia i innych rodzajów działalności zarobkowej

Słowa kluczowe: emeryt, emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2008

Przejęcie wkładu mieszkaniowego i członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

stanowić będzie tytuł egzekucyjny, który jest podstawą egzekucji sądowej prowadzonej przez komornika. Oczywiście nie muszą Państwo sporządzać takiej umowy w formie aktu notarialnego (wystarczy zwykła forma pisemna), jednakże rodzi to dużo większe

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lutego 2008

Zapłata alimentów do rąk osoby trzeciej, która nie jest uprawniona do ich odbioru na mocy tytułu wykonawczego

rąk wierzyciela, w tym przypadku do rąk matki dzieci, chyba że co innego wynika, z zawartej umowy pomiędzy stronami lub orzeczenia sądu. Zgodnie jednak z art. 452 k.c. jeżeli świadczenie zostało spełnione do rąk osoby nie uprawnionej do jego przyjęcia

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2008

Odwołanie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie

umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta, czyli przez mocodawcę. Natomiast jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 lutego 2008

Zakup nieruchomości gruntowej z rozpoczętą budową domu

tego, że wspomniany budynek znajduje się w stanie surowym otwartym, gminie przysługuje prawo pierwokupu. Konieczne jest zatem zawarcie aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży. Jeżeli gmina z prawa pierwokupu nie skorzysta, prawo użytkowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2008

Opłaty przy zakupie użytkowania wieczystego gruntu

pytanie, należałoby sięgnąć do umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Poza informacjami mówiącymi, na jaki okres grunt jest oddawany w użytkowanie, oraz o jego przeznaczeniu powinny się w niej znajdować informacje dotyczące opłat płynących z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Podział majątku wspólnego małżonków w sprawie rozwodowej

ustaniu małżeństwa przez rozwód, lub po orzeczeniu separacji, a także np. w wyniku zawarcia w formie aktu notarialnego umowy o ustaniu wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami (art. 47 § k.r.o.). Jednakże, zgodnie z art. 58 § 3 k.r.o. na wniosek jednego z

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 sierpnia 2008
« Poprzednia 1 … 123  |  124  |  125  |  126  |  127 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.