Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwrot przedmiotu darowizny lub dożywocia

przez osoby fizyczne. Przy przeniesieniu nieruchomości w formie darowizny (wykonaniu umowy), zgodnie z art. 898 § 1 k.c. darczyńca może odwołać darowiznę (nawet już wykonaną), jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Przez

Słowa kluczowe: dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2010

Podatek od dochodu związanego ze sprzedażą wykupionego lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

własności, nastąpiło założenie osobnej księgi wieczystej.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 maja 2010

Prawo współmałżonka do składników objętych współwłasnością ułamkową są takie jak prawa współwłaściciela

opiekuńczego), w razie zawarcia w formie aktu notarialnego umowy majątkowej małżeńskiej, ustanowili Państwo rozdzielność majątkową, a co za tym idzie nie ma pomiędzy Państwem wspólności majątkowej małżeńskiej. W takim przypadku każdy z małżonków wszelkie prawa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Odpowiedzialność za nielegalny pobór prądu

przepisu wynika jednoznacznie, że zakład energetyczny nie może nie rozpatrzyć reklamacji odbiorcy. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Pani nie jest stroną zawartej umowy o dostarczanie energii elektrycznej, ani nie jest Pani zameldowana w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lutego 2011

Nabycie lokalu mieszkalnego przez pełnomocnika

opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Tym samym przed zawarciem przedmiotowej umowy przedwstępnej konieczne jest złożenie wniosku do sądu opiekuńczego o wydanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 marca 2011

Zniesienie wspówłasności lokalu mieszkalnego

Niezależnie od sądowego zniesienia współwłasności współwłaściciele mogą dokonać umownego zniesienia współwłasności na podstawie zawartej w formie aktu notarialnego umowy o zniesienie współwłasności, wówczas umowa taka określa sposób i tryb zniesienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 maja 2011

Spłata kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości należącej do osoby trzeciej

opróżnienia przez Pana nieruchomości, a w razie odmowy skierować sprawę o eksmisję z zajmowanego lokalu. Ma Pan obowiązek spłacać kredyt (jest Pan stroną umowy kredytu), choć nie ma Pan praw do nieruchomości, która stanowi własność Pana ojca i

Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 1 grudnia 2011

Obowiązek ponoszenia kosztów przyłącza do sieci kanalizacyjnej spoczywa na właścicielu nieruchomości

dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2012

Rejestracja podmiotu leczniczego

, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 sierpnia 2012

Ustanowienie służebności drogi umożliwia dostęp do nieruchomości

nie będzie on wykorzystany w celach innych niż dojazd do planowanego domu. Proszę o podanie możliwości udostępnienia (sprzedaży) gruntu, które umożliwią mi wycofanie się (wypowiedzenie umowy) w przypadku gdyby sąsiad zmienił zdanie co do celu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lutego 2014
« Poprzednia 1 … 118  |  119  |  120  |  121  |  122 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.