Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dłużnik może wskazać dług, który chcę zaspokoić

. Aby oceniać czy zawarta przez Panią umowa może skorzystać ze skróconego określonego w tym przepisie dwuletniego okresu przedawnienia roszczeń, konieczna była by analiza umowy pod katem spełnienia wymogów określonych w tym przepisie

Słowa kluczowe: dług, dłużnik, spłata, wierzyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2012

Obowiązek meldunkowy spoczywa na lokatorze

podstawie umowy lub innego tytułu prawnego w lokalu mieszkalnym. Podobnie wygląda sprawa z wymeldowaniem, również to na tej osobie, a nie na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek dopełnienia obowiązku meldunkowego. Jeżeli osoba taka opuści miejsce

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Nie można pozbawić dłużnika wolności jedynie z powodu niemożności wykonania zobowiązania

błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 23.09.2008 roku sygn.. akt II AKa 120/08 stwierdził, że zgodnie zawarcie zobowiązania z umowy wzajemnej, z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Rozszerzenie wspólności majątkowej nie powoduje skutku podatkowego w razie odpłatnego zbycia nieruchomości

powyższym należy stwierdzić, iż włączenie do majątku małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka, nie jest nabyciem tej nieruchomości przez drugiego małżonka, w rozumieniu

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Umowa o dzieło

Zawarłam umowę o dzieło w zakresie wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej. Teraz zamawiający odstapił od umowy (umowa już i tak wygasła). Jestem obwiniana za to, że inwentaryzacja nie została sporządzona prawidłowo, a ja nie mam

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 września 2006

Prawo autorskie a wynagrodzenie twórcy

przeniesienie praw autorskich (pokrewnych) na inną osobę, jak i opłaty za korzystanie z utworu z tytułu umowy licencyjnej. W przypadku gdy wynagrodzenie za wykonanie utworu, wypłacane jest na podstawie umowy o dzieło lub umowy o pracę, umowa ta musi wskazywać

Słowa kluczowe: podatkowe prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 grudnia 2006

Wykup mieszkania komunalnego na rzecz innej osoby

zainteresowana wykupem, bo taką propozycje także jej składała. Jakie w tej sytuacji jest dla mnie najlepsze rozwiązanie? Czy jeśli zrobimy to na podstawie umowy darowizny, to czy nie będzie to za słabe zabezpieczenie z mojej strony (mam tu na myśli darowiznę z

Słowa kluczowe: mieszkanie, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2007

Brak masy spadkowej po zmarłych może wskazywać na uprawnienie do zachowku

zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2007

Zasiedzenie służebności przesyłu

nieruchomości ani przedsiębiorstwo przesyłowe nie może sprzeciwić się zawarciu umowy o służebność przesyłu. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 września 2009

Służebność przesyłu może zostać zasiedzona przez przeedsiębiorstwo przesyłowe

planowania inwestycji. Zasadniczo ani właściciel nieruchomości ani przedsiębiorstwo przesyłowe nie może sprzeciwić się zawarciu umowy o służebność przesyłu. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 listopada 2009
« Poprzednia 1 … 117  |  118  |  119  |  120  |  121 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.