Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Roszczenie o zachowek a umowa darowizny lub dożywocia

zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 czerwca 2009

Zwrot nakładów poczynionych z majątku współnego małżonków na majątek osobisty jednego z małżonków

dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Aby rozszerzyć wspólność majątkową na przedmiotową nieruchomość, tak aby stanowiła ona majątek wspólny małżonków, konieczne byłoby zawarcie umowy majątkowej w formie aktu

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 sierpnia 2009

Właściciel mieszkania wykupionego od gminy, może nim co do zasady swobodnie dysponować

wieczystą, na którą się czeka do 10 miesięcy.

Co do zasady każda osoba może swobodnie dysponować swoim majątkiem. Oznacza to, że po zawarciu przez Pańską matkę umowy wykupu mieszkania i spełnienia określonych w tej umowie warunków, powodujących

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2009

Instytucja państwowa nie zawsze musi prowadzić postępowanie przetargowe

mniejszej niż 5 i nie większej niż 20. Innym trybem udzielenia zamówienia jest zgodnie z art. 61 p.z.p. tryb negocjacji bez ogłoszenia. Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie

Słowa kluczowe: przetarg
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 marca 2010

Służebność przesyłu a prawo własności nieruchomości

nieruchomości ani przedsiębiorstwo przesyłowe nie może sprzeciwić się zawarciu umowy o służebność przesyłu. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 kwietnia 2010

Przeniesienie własności garażu

towarów i usług w wysokości 22%. Dodatkowo notariusz pobierze podatek od czynności cywilnoprawnej - 1% w przypadku umowy sprzedaży lub 2% w przypadku dokonania darowizny, liczony także od wartości nieruchomości. Dojdą jeszcze koszty wypisów oraz koszty

Słowa kluczowe: garaż
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 kwietnia 2010

Przedsiębiorca może działać przez pełnomocnika

jego działalność gospodarczą albo dokonać jej zamknięcia i rozliczenia. W szczególności będzie mogła składać odpowiednie zgłoszenia do ZUS czy urzędu skarbowego, będzie mogła rozwiązać umowy z pracownikami oraz posprzedawać składniki majątkowe oraz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 maja 2010

Odszkodowanie dla właściciela nieruchomości w razie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają. Reasumując, nie może Pan po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego żądać anulowania jego zmian

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 czerwca 2010

Wysokość poniesionej szkody należy wykazać

odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Pojęciem szkody obejmuje się zatem uszczerbek , jakiego doznaje w

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2010

Zabezpieczenie pomysłu poprzez umowę o zachowaniu poufności

postanowień zawartej umowy. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Oznacza to, że w razie

Słowa kluczowe: idea, konkurencja, NDA, pomysł
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2011
« Poprzednia 1 … 116  |  117  |  118  |  119  |  120 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.