Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wysokość alimentów na małoletnie dziecko

ustalenia alimentów w drodze umowy pomiędzy zobowiązanym a przedstawicielem ustawowym (w tym przypadku matką dzieci) uprawnionego małoletniego do alimentów, strony mogą swobodnie ustalić wysokość alimentów. Dopiero w razie sądowego ustalania alimentów, sąd

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2008

Wykreślenie spółki jawnej z KRS bez przeprowadzania jej likwidacji

) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, 5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, 6) prawomocne orzeczenie sądu. Kodeks spółek handlowych nakłada obowiązek w przypadkach rozwiązania

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2008

Niedopłata ceny za zakup domu.

Kupujący zablokował cześć pieniędzy na poczet odbioru domu przez inspektora nadzoru budowlanego. Czy jest to zgodne z prawem? Gdzie mogę ubiegać się o brakującą sumę.

Wszystko zależy od zawartej pomiędzy stronami umowy. Jeżeli w zawartej

Słowa kluczowe: cywilne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008

Rozdzielność majątkowa a darowizna

Jeżeli nastąpi rozdzielność majątkowa między mną a mężem (w formie umowy notarialnej) i po tym fakcie, ojciec przepisze na mnie mieszkanie, będące jego własnością, a w którym tylko z mężem zamieszkujemy, czy mąż będzie miał jakiekolwiek prawa do

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2008

Apelacja kończy postępowanie w sprawie o alimenty

orzeczenia w sprawie ustalenia obowiązku alimentacyjnego, na podstawie art. 138 k. r. o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. O zakresie obowiązku alimentacyjnego decyduje ustawowy obowiązek

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 kwietnia 2008

Becikowe przysługuje jedynie w przypadku zamieszkiwaniu w kraju

dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Ustawa zatem nie posługuje się pojęciem zameldowania ale wymaga zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wynika z opisu Pani nie zamieszkuje obecnie

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 maja 2008

Pełnomocnictwo do przyjęcia spadku i prowadzenia spraw spadkowych

także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. W pełnomocnictwie może Pan także umocować pełnomocnika do zawarcia w Pana imieniu umowy o dział spadku lub występowania w

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Rozdzielność majątkowa po zawarciu małżeństwa

z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Koszt sporządzenia takiej umowy w formie aktu notarialnego to ok. 200 zł. Po jej zawarciu każdy z Państwa będzie miał swój majątek odrębny (do majątku

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 września 2008

Gmina informuje lokatora z orzeczoną eksmisją o przyznaniu lokalu socjalnego

opróżnienia. Może jadnak Pani także samodzielnie zabiegać o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego lub socjalnego z Gminą, jak również może Pani na wolnym rynku zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego. Nalezy jednak zaznaczyć, że zajmowanie lokalu

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2008

Nie można dokonać zamiany mieszkania komunalnego na lokatorskie spółdzielcze

potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 marca 2009
« Poprzednia 1 … 115  |  116  |  117  |  118  |  119 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.