Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Spółka cywilna ze wspólnikiem obywatelem EU

gospodarczej - Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich

Słowa kluczowe: spółka cywilna
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2007

Zmiana działki z rekreacyjnej na budowlaną

dla zamierzenia budowlanego – warunek uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem; teren nie wymaga uzyskania

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2007

Zrzeczenie się prawa do alimentów

krio na tle zrzeczenia się roszczenia alimentacyjnego. Zgodnie z przyjętym stanowiskiem uważa się, że samo roszczenie alimentacyjne nie może być przedmiotem swobodnej decyzji stron, w szczególności nie może być przedmiotem umowy ani też innej ugody

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 kwietnia 2007

Budowa budynku na cudzym gruncie

terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

Słowa kluczowe: pozwolenie na budowę
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 maja 2007

Spadek i darowizna nieruchomości

nieruchomości. W przedmiotowej sprawie należy zgłosić się do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. Po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, może nastąpić na podstawie umowy (z uwagi na fakt, iż do spadku należy nieruchomość

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 maja 2007

Darowizna nieruchomości na rzecz współmałżonka

podatku, tj. 9.637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł, a także gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. W Państwa przypadku z uwagi na fakt, iż darowizna obejmuje

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2007

Odwołanie członka zarządu a roszczenia ze stosunku pracy

Zgromadzenie przez blisko rok nie zajęło stanowiska a ponaglane odpowiedziało, że sprawa nie została rozpatrzona. W czyjej kompetencji obecnie znajduje się sprawa - Rada Nadzorcza dokonała jedynie odwołania ze stanowiska Prezesa zarządu bez rozwiązania umowy o

Słowa kluczowe: odwołanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2007

Podział spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania po rozwodzie

obowiązku nie powoduje jednak praktycznie żadnych skutków prawnych. Pani matka powinna doprowadzić obecnie do sądowego ustalenia (można także w drodze umowy z byłym mężem) któremu z byłych małżonków przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Bez

Słowa kluczowe: mieszkanie, zamieszkanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2007

Zameldowanie na pobyt stały bez zgody właściciela mieszkania

przebywa na podstawie umowy lub innego tytułu prawnego w lokalu mieszkalnym. Na podstawie art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy, właściciel nieruchomości potwierdza jedynie fakt pobytu osoby, na której ciąży obowiązek meldunkowy. Dopiero w przypadku, gdy osoba

Słowa kluczowe: zameldowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 lipca 2007

Auto kupione od osoby nie będącej jego właścicielem

kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej. Kupujący może od umowy sprzedaży odstąpić z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej, choćby osoba trzecia nie wystąpiła przeciw niemu z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2007
« Poprzednia 1 … 113  |  114  |  115  |  116  |  117 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.