Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zmiana stanowiska może nastąpić jedynie poprzez wypowiedzenie zmieniające

pogorszenia Pana warunków pracy i płacy. Obniżono panu wynagrodzenie oraz obciążono dodatkowymi obowiązkami. W tej sytuacji trudno mówić o jakimkolwiek awansie, a dokonane zmiany w treści pana umowy o prace powinny zostać wprowadzone na podstawie oświadczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Darowizna mieszkania przez córkę na rzecz matki

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w tym również na podstawie umowy darowizny. Jednakże z uwagi, że darczyńcą będzie osoba bliska - córka – to pod pewnym warunkiem może Pani uniknąć zapłaty podatku do Urzędu Skarbowego. Pomimo tego będzie Pani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2014

Zmiana wysokości czynszu

najem (art. 24 UsNajLok) - co w tym przypadku raczej nie wchodzi w grę. Jeżeli chodzi o postępowanie mediacyjne to konieczne jest dobra wola obu stron. Najczęściej mediacja przeprowadzana jest w wyniku zawarcia umowy o mediację albo

Słowa kluczowe: cywilne prawo, czynsz
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Wymeldowanie z mieszkania przez właściciela

podstawie umowy lub innego tytułu prawnego w lokalu mieszkalnym. Podobnie wygląda sprawa z wymeldowaniem, również ta osoba, a nie właściciel nieruchomości jest zobowiązany dopełnić obowiązku meldunkowego. Na podstawie art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lipca 2006

Powstanie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

pomiędzy nimi rozdzielności majątkowej. Po złożeniu takiego oświadczenia (zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej) od daty aktu powstaje rozdzielność majątkowa. W wyniku orzeczenia sądowego rozdzielność majątkowa powstaje w przypadku orzeczenia przez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lipca 2006

Cofnięcie darowizny wykonanej może nastąpić tylko w wypadku rażącej niewdzięczności

próby zmierzające do usunięcia darczyńcy z nieruchomości. Należy także pamiętać, że wykonanie umowy darowizny wiąże się ze szczególnym obowiązkiem wdzięczności obdarowanego względem darczyńcy, tzn. że jeżeli darczyńca popadnie w niedostatek, to

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 sierpnia 2006

Aby skutecznie objąć składniki masy spadkowej konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego

spadku może byc przeprowadzony w formie umowy pomiędzy spadkobiercami albo w wyniku postępowania sądowego o dział spadku. Dopiero po przeprowadzeniu tego postępowania o spadkowego będzie Pan mógł dokonać niezbędnych zmian w księdze wieczystej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2006

Nabycie składnika majątku w trakcie trwania rozwodu

, orzeczenia przez sąd separacji, orzeczenia przez sąd rozdzielności majątkowej, zawarcia między małżonkami umowy o ustaniu wspólności majątkowej (w formie aktu notarialnego). Jeżeli zatem w trakcie

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 września 2006

Zapis na sąd polubowny

W umowie jest zapis mówiący, że ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatruje sąd polubowny. Czy w zwiazku z tym nie można ewentualnie skierować sprawy do sądu cywilnego? Sąd polubowny przy SDRN może być nieobiektywny i stronniczy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 9 stycznia 2007

Zamiana mieszkania na korzystnych warunkach

się na podstawie odpowiedniej umowy (darowizny, zamiany, sprzedaży) współwłaścicielem Pańskiego mieszkania (może to być np. 1/25 część albo inne dowolny udział we współwłasności), a następnie zostanie zniesiona współwłasność przez Pana, to nie zachodzi

Słowa kluczowe: podatek
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 stycznia 2007
« Poprzednia 1 … 112  |  113  |  114  |  115  |  116 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.