Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jeżeli osiągasz dochody musisz zapłacić podatek dochodowy

jednej osoby. Darowizna taka co do zasady podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% w przypadku umowy darowizny. Darowizna pod warunkiem spełnienia określonych wymogów zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 marca 2008

Orzeczenie rozwodu (lub rozdzielności majątkowej) pod nieobecność jednego z małżonków

nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Tym samym trudno wyobrazić sobie sytuację, w której bank

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 kwietnia 2008

Ochrona danych osobowych współmałżonka kredytobiorcy

), prawem banku jest przetwarzanie danych osobowych nie tylko samej strony umowy kredytowej, ale też wszystkich osób, których dane zostały zasadnie i w usprawiedliwionym zakresie zgromadzone w związku z zawarciem i wykonywaniem tej umowy. Ponadto

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Sprzedaż samochodu stanowiącego majątek wspólny małżonków

Pan pamiętać, że zasadniczo sprzedaż samochodu, stanowiącego majątek wspólny małżonków przekracza zwykły zarząd majątkiem wspólnym i wymaga zgody współmałżonka. Brak takiej zgody może po pierwsze skutkować nieważnością zawartej umowy sprzedaży, a po

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2008

Użytkownik wieczysty nieruchomości nie jest jej właścicielem

przedłużenia umowy. W wypadkach wyjątkowych, gdy cel gospodarczy nie wymaga oddania gruntu na 99 lat, dopuszczalne jest oddanie gruntu na okres krótszy, co najmniej jednak na lat czterdzieści. W praktyce stosuje się zazwyczaj okres maksymalny. Jeżeli okres

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Wykup mieszkania komunalnego od gminy

lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu na własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. W trakcie trwania małżeństwa ma dojść do zawarcia umowy wykupu lokalu komunalnego. Jakie prawa i obowiązki spoczywają na obojgu małżonkach? Czy najemca lokalu komunalnego

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 września 2008

Prawo przejazdu przez cudzą nieruchomość ustanawiane jest za wynagrodzeniem

takie prawo, chociaż nabyta działka nie mogła być wykorzystana w sposób oczywiście legalny z jego przeznaczeniem określonym w umowie? Czy nie powinno nastąpić unieważnienie, cofnięcie, ograniczenie powyższej umowy? Czy możemy nalegać, aby zostało

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2009

Wymeldowanie a eksmisja osoby zamieszkującej bez tytułu prawnego

ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Zasadniczo obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie, która przebywa na podstawie umowy lub innego tytułu prawnego w lokalu mieszkalnym. Tak samo wygląda sprawa z wymeldowaniem. To osoba

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2009

Egzekucja z rachunku bankowego wspólników spółki cywilnej

regulującą prowadzenie rachunku. Jeżeli przedstawiona umowa rachunku bankowego nie określa udziału każdego ze wspólników w rachunku wspólnym lub wspólnik nie przedłoży takowej umowy, przyjmuje się, że udziały w rachunku są równe. Organ egzekucyjny będzie

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 grudnia 2009

Podział majątku wspólnego małżonków, może być także częściowy

podziału majątku wspólnego małżonków stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku, a dalej w myśl art. 688 k.p.c. o zniesieniu współwłasności. Zgodnie tymi przepisami, podział wspólnego majątku może nastąpić na podstawie umowy lub orzeczenia sądu. Z

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 stycznia 2010
« Poprzednia 1 … 109  |  110  |  111  |  112  |  113 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.