Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Gwarancja i rękojmia za wady w przypadku sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami

dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej od sprzedawcy to w razie wątpliwości co do treści umowy wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się

Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2006

Postępowanie w przypadku braku dostarczenia towaru

wyczerpujące znamiona z prawa karnego. Bezsprzecznie w przypadku, gdy strona umowy dwustronnej nie wypełniła swojego świadczenia, druga strona może żądać zwrotu tego co świadczyła. W tym przypadku, powinni Państwo skierować do kontrahenta pisemne wezwanie do

Słowa kluczowe: wezwanie do zapłaty, windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 września 2006

Przedawnienie roszczeń banku w związku ze spłatą kredytu

pracownika banku. Od tego dnia uważałem, że mój kredyt w rachunku bieżącym jest uregulowany a temat zamknięty. W dniu 13.03.2009 bank telefonicznie mnie informuje, że omyłkowo nie naliczono odsetek bieżących za okres trwania umowy kredytowej. Jak mam postąpić

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 marca 2009

Wykreślenie hipoteki po spłacie długu

stosuje się. W takim wypadku hipoteka ulega podziałowi zgodnie z postanowieniami umowy. W przypadku wygaśnięcia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, pociąga to za sobą wygaśnięcie hipoteki, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 94

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 stycznia 2007

Prawa byłego małżonka do lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

) - Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 czerwca 2007

Egzekucja udziału w nieruchomości wspólnej

nieruchomości został spisany pomiędzy współwłaścicielami jedynie poprzez spisanie przez nas stosownej umowy. W związku z poniesieniem dużych nakładów na remont budynku poprzez jednego z współwłaścicieli w powyższej umowie uzyskał on większą część w budynku

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 czerwca 2007

Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu spółdzielczego w prawo własności

, wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy przeniesienia własności lokalu oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym (ok. 300 zł) obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2007

Prawa autorskie do opracowania cudzego utworu

umożliwicie Państwo (lub na mocy regulaminu, umowy nie wyraziliście zgody) na udostępnienie wizerunku, to organizator bez Państwa zgodny nie może takiego wizerunku rozpowszechniać. Ochrona dóbr osobistych, w tym wizerunku podlega ochronie na mocy

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 października 2007

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC zakładu pracy

ubezpieczenia, mimo posiadania zawartej umowy odpowiedzialności OC np. powołując się na zapisy umowy, ogólnych warunków ubezpieczenia, z których wynika, że takie zdarzenie nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. W takim przypadku to zakład pracy będzie musiał

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 stycznia 2008

Utrata nieruchomości na rzecz stowarzyszenia

dzierżawy i stowarzyszenie jako strona umowy dzierżawy stara się wykupić grunt za pieniądze wyłożone przez poszczególnych użytkowników. Uważam ,że takie działanie jest nielegalne i związane z dużym ryzykiem utraty działki. Chciałam wystąpić ze stowarzyszenia

Słowa kluczowe: stowarzyszenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lutego 2008
« Poprzednia 1 … 108  |  109  |  110  |  111  |  112 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.