Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozdzielność majatkowa pomiędzy małżonkami

majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu – art. 52 § 2 Krio. Oczywiście małżonkowie mogą także ustalić rozdzielność majątkową na podstawie zawartej umowy – art. 51 Krio

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 czerwca 2006

Współwłaściciel ma prawo do współposiadania nieruchomości

jednak określić szczegółowy sposób korzystania ze wspólnej nieruchomości, zawierając na tę okoliczność stosowną umowę. W braku porozumienia (lub woli zawarcia umowy po jednej ze stron), każdy współwłaściciel może żądać sądowego określenia sposobu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lipca 2012

Niezapłacona składka ubezpieczenia OC przedawnia się po 3 latach

. (kodeksu cywilnego) roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Bieg przedawnienia roszczenia o niezapłacona składkę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rozpoczyna się w dniu, w którym stała się ona wymagalna czyli w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2012

Rękojmia obejmuje wady rzeczy sprzedanej zmniejszające jej wartość lub użyteczność

Sprzedałem auto osobie prywatnej na podstawie umowy sprzedaży. Auto miałem kilka miesięcy, nie było ono powypadkowe, w każdym razie ja nic o tym nie wiem. Kupujący po jeździe próbnej sprawdził numer VIN ale tylko z podszybia i podpisał umowę. Kilka

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2012

Na orzeczenie sądu upadłościowego wydane w II instancji nie przysługuje środek odwoławczy

stanowisko na nieprawdziwych stwierdzeniach, że umowy przewłaszczenia wierzycieli na zabezpieczenie swojej wierzytelności zostały zawarte bez daty pewnej, co jest niezgodne z prawdą i zgromadzonym w sądzie materiale dowodowym. Czy od takiego postanowienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 20 marca 2014

Umowa dożywocia a pozbawienie prawa do zachowku

zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu

Słowa kluczowe: dożywocie, umowa dożywocia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2008

Utrata ulgi podatkowej

takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza - nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 lutego 2011

Podatek dochodowy od odpłatnego zbycia nieruchmości oraz zwolnienie z podatku

nieruchomość korzystając z ulgi na cele mieszkaniowe? W przypadku kiedy to moja mama miała by sprzedawać ulga na cele mieszkaniowe nie występuje, jeśli dobrze doczytałem? Czy w przypadku umowy darowizny nie ma jakiegoś okresu karencji, tzn. czasu po jakim ja

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 kwietnia 2010

Zastaw rejestrowy - podstawowe informacje

charakter konstytutywny. Konieczną przesłaną do dokonania wpisu zastawu rejestrowego jest zawarcie umowy zastawniczej. Ustawa zakreśla miesięczny termin biegnący od daty zawarcia umowy zastawniczej, w którym zastawnik lub zastawca (bądź oba te podmioty

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 maja 2006

Obowiązki wspólnika spółki jawnej

stratach. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach. Z powyższego wynika, iż wszelkie zmiany udziału wspólnika w zyskach wymagałyby zmiany umowy spółki a z Pana opisu sytuacji jest to raczej mało prawdopodobne. Treść art. 39 § 1

Słowa kluczowe: spółka jawna, wspólnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2006
« Poprzednia 1 … 107  |  108  |  109  |  110  |  111 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.