Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pokwitowanie zapłaty ceny w akcie notarialnym stanowi jedynie oświadczenie stron

Strony dokonują sprzedaży nieruchomości. W akcie notarialnym jest zapis, że cenę strony ustaliły i sumę tą kupujący zapłacili sprzedawcy w całości przed podpisaniem tej umowy, co sprzedający potwierdza i w imieniu swojego mocodawcy odbiór tej sumy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2009

Wykup mieszkania komunalnego przez osobę spokrewnioną z najemcą

równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Mimo, że formalnie możliwe jest za zgodą gminy, przejęcie umowy najmu i wejście w prawa i obowiązki najemcy lokalu komunalnego, to w praktyce zdarza się to niezbyt często. W większości

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2009

Wykup mieszkania zakładowego od PKP a waloryzacja wpłaconej kaucji

rynkową. Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: strony umowy były od siebie niezależne

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2009

Wykup mieszkania komunalnego a roszczenia o należny zachowek

to możliwe za zgodą gminy, przejęcie umowy najmu i wejście w prawa i obowiązki najemcy lokalu komunalnego, w praktyce zdarza się niezbyt często. W większości przypadków gminy nie wyrażają zgody na cesję umowy najmu. W zakresie regulowania umowy najmu

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 października 2009

Wykupione mieszkanie spółdzielcze w czasie trwania małżeństwa co do zasady stanowi majątek współny małżonków

nie zawarli majątkowej umowy małżeńskiej wyłączającej lub modyfikującej ustawowy ustrój majątkowy oraz w stosunku do których wspólność nie została wyłączona orzeczeniem sądu (art. 52 k.r.o.) lub ustała z mocy prawa (art. 53 k.r.o.). Do wspólności

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 listopada 2009

Rozporządzanie majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

czynności prawnej dożywocia. Zgodnie z art. 908 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego) jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2010

Zasady odpłatności za studia na uczelni prywatnej

uczelni do ustalenia określonej opłaty, oraz określenia jej wysokości, organ ten ma prawo taką opłatę ustalić. Powyższe nie zmienia zasadniczej kwestii, że zawierając umowę z uczelnią o kształcenie, strona umowy jaką jest student winna być uprzedzona o

Słowa kluczowe: szkolnictwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2010

Bank nie może bez zgody klienta gromadzić i udostępniać jego danych

Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie otrzymuje informacje stanowiące dane osobowe oraz stanowiące tajemnicę bankową od banków, z którymi BIK S. A. posiada zawarte umowy w tym zakresie. Podstawę prawną przekazywaniem informacji pomiędzy bankiem a BIK są

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lipca 2011

Wszyscy członkowie wspólnoty winni ponosić takie same opłaty za korzystanie z elementów wspólnych

przypadku wspólnoty mieszkaniowej, kwestie związane z jej funkcjonowaniem określają przede wszystkim zapisy umowy dotyczącej zarządu nieruchomością wspólną, a także przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, a w zakresie w niej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2011

Zwołanie wspólnoty może skutecznie zobowiązać jej zarząd do podjęcia określonego dziłania

zarządowi wspólnoty, ale uwagi lokatorów były lekceważone. Jak można wyegzekwować usunięcie tej usterki od zarządu wspólnoty?

W przypadku wspólnoty mieszkaniowej, kwestie związane z jej funkcjonowaniem określają przede wszystkim zapisy umowy dotyczącej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2011
« Poprzednia 1 … 106  |  107  |  108  |  109  |  110 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.