Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wynagrodzenie prowizyjne jest należne jeżeli strony ustaliły taki sposób jego ustalenia

, że strony mają dowolność w kształtowaniu treści umowy, o ile wykracza on poza granice określone w tym przepisie. W szczególności strony mogą dowolnie ukształtować w umowie wynagrodzenie należne stronie za świadczenie wykonane na rzecz drugiej strony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2013

Pełnomocnictwo udzielone dla spadkobiercy

pozostałych. Jednakże Sąd może chcieć przesłuchać wszystkich uczestników postępowania i wtedy niestety i tak pozostali uczestnicy będą musieli się stawić w sądzie. Dział spadku może być dokonany w drodze umowy lub w drodze postępowania przed sądem

Słowa kluczowe: cywilne postępowanie, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2006

Umowa na dofinansowania pracownika w związku z przeprowadzką

zmianą miejsca świadczenia pracy, to pracodawca może na podstawie zawartej umowy żądać zwrotu całości lub części dofinansowania. Pracodawca nie ma obowiązku dofinansowania pracowników, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. Pracodawca ma

Słowa kluczowe: prawo pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2006

Rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami

rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu – art. 52 § 2 Krio. Oczywiście małżonkowie mogą także ustalić rozdzielność majątkową na podstawie zawartej umowy – art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 czerwca 2006

Obowiązek alimentacyjny wobec pełnoletniego dziecka

, że z dniem np. 01.08.2006 zaprzestaje Pan wypłacania alimentów na dotychczas uprawnionego syna. Gdyby syn jednak nie chciał zawrzeć takiej umowy, to ma Pan podstawy do wystąpienia do sądu z pozwem o uchylenie alimentów na syna, gdyż zgodnie z art. 133

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lipca 2006

Majątek wspólny małżonków

, umowy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, orzeczenia sądowego o rozdzielności majątkowej. Aby zatem nie było żadnych problemów należałoby doprowadzić do powstania rozdzielności majątkowej przed dokonaniem wykupu

Słowa kluczowe: ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 października 2006

Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

W jednym z zapisami umowy spółki, zbycie udziałów wymaga zgody Zarządu (zarząd 3 osobowy) i zgoda jest ważna przez cztery miesiące. Pierwszeństwo nabycia mają pozostali udziałowcy. Jeśli w ciągu miesiąca od uzyskania zgody zarządu wspólnik nie

Słowa kluczowe: udziałowiec, udziały
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 listopada 2006

Podatek od spadków i darowizn

umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Reasumując, po dniu 1 stycznia 2007 roku, nie zapłaci Pan podatku od darowizny, jedyny koszt jaki będzie Pan musiał ponieść to koszty sporządzenia aktu notarialnego przez notariusza. Wysokość

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2006

Przeniesienie własności mieszkania przez dłużnika

tego mieszkania. W przypadku dokonania darowizny (sporządzenia aktu notarialnego) mieszkanie, co prawda stanie się Pani własnością, ale wierzyciele będą mogli żądać umowy darowizny za bezskuteczną. Zgodnie z art. 527 kodeksu cywilnego (dalej

Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2006

Wypowiedzenie ugody

Czy i w jakich wypadkach można zerwać lub wypowiedzieć umowę ugody, o ile z umowy tej dłużnik wywiązuje się terminowo i bez zakłóceń?

Ugoda jest umową wiążącą jej strony. Przewidywać ona może różne warunki jej wypowiedzenia, w sytuacji

Słowa kluczowe: ugoda, wady oświadczenia woli
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2007
« Poprzednia 1 … 103  |  104  |  105  |  106  |  107 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.